PDA

View Full Version : திருக்குறள ் - அதிகாரம் - 1 - வழிபாடு



sri_gan
10-13-2003, 10:12 PM
குறள் : 1
அகர முதல எழுத்தெல்ல ாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

விளக்கம் :
எழுத்துகளு க்கு முதன்மை அகரம்;
உலகில் வாழும் உயிர்களுக் கு முதன்மை ஆதிபகவன்.

ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒவ்வொரு தலைப்பில் வரும்.

எழுத்து பிழை இருந்தால் மன்னித்து எனக்கு சுட்டி காட்டவும். இது என் அன்பு வேண்டுகோள் .

vasan
10-13-2003, 10:36 PM
மிக்க நன்றி அன்பரே.

வாசன்

dinesh
10-13-2003, 10:46 PM
you have to explain what athibagavan means, to get the complete meaning of the eeradi.......

thiruvalluvar's father's name was bagavan and mother's name was aathi..

sri_gan
10-13-2003, 10:54 PM
you have to explain what athibagavan means, to get the complete meaning of the eeradi.......

thiruvalluvar's father's name was bagavan and mother's name was aathi..

Ammai 'um appanum than ulagamnu kathaya sonnavar vinayagar.

Mambalam kathai theriumla.

Why don't you start writing in tamizh?

dinesh
10-13-2003, 10:59 PM
I will if I want to......I don't need to write in Tamil just to prove my love of the language....I know that, and I need not prove it to anybody else...

sri_gan
10-13-2003, 11:18 PM
I will if I want to......I don't need to write in Tamil just to prove my love of the language....I know that, and I need not prove it to anybody else...

shidinesh,

If you don't like any creative works. Just read and leave and I already told to 6Face about this and I don't want him to lock the topics again.

Further more, If you don't believe in certain things, you can create your own header and do whatever you like, I don't even care what you do. Instead starting nowhere and ending nowhere, make some senses to your thoughts if you honestly believe.

This is my polite way of telling certain aspects for Good. If you still want to do it, do it, I know my facts and I hope you know too.

I'm not gonna stop for what you have in mind, yet I want to be polite.

dinesh
10-13-2003, 11:24 PM
what are you on about now? where did I say I didn't like creative works? Ofcourse this is an excellent effect on your behalf. I just wanted to add more clarification to the word 'athibagavan'.....where did you get the idea I was mocking you?
I don't believe in certain things....true...but I believe in thirukkural....so no way I'm gonna contradict you.
I don't certainly want you to stop. You are a better contributor than me. And, you yourself have told me that I have no knowledge, so a guy like me is a 'kaal thoosu' for you......

Anyway..sorry dude...I wasn't meaning to offend you or anything...but if you want to take it that way, I'm fine with it.....

As for you telling arumugam....frankly, I don't care.

sri_gan
10-13-2003, 11:38 PM
what are you on about now? where did I say I didn't like creative works? Ofcourse this is an excellent effect on your behalf. I just wanted to add more clarification to the word 'athibagavan'.....where did you get the idea I was mocking you?
I don't believe in certain things....true...but I believe in thirukkural....so no way I'm gonna contradict you.
I don't certainly want you to stop. You are a better contributor than me. And, you yourself have told me that I have no knowledge, so a guy like me is a 'kaal thoosu' for you......

Anyway..sorry dude...I wasn't meaning to offend you or anything...but if you want to take it that way, I'm fine with it.....

As for you telling arumugam....frankly, I don't care.

I know the reason ;). Yet.

There is no need to post a message sayin I don't want to write in tamizh for the sake you asked thats what put me in a reply mode, you know the fact how you could have ended the replies.

Appuram regarding 'kaal thoosu' matter, I don't know what you are talking, but if you took that way from any of my postings, Naan yaarium inga appadi ninakavillai.

Just forward the topic that made you think that way, will ask the moderators to remove it.I apologize for too specific to give that feel in you. If there was mis communication or mis understanding I can explain what i meant.

I believe in a strong community and I wanted to stay commited that way.

Earlier I left 'cause some words deeply hurted that feel yet even now people are joking at that nature, yet I'm clearly honest and taking it as fun and playing around.

vennai1
10-14-2003, 12:23 AM
aside from your fights,...

can someone tell me...please...

does this kural mean adhi bagavan as in thiruvalluvar's mom and dad!

that sounds silly to me !

I think thiruvalluvar would have thanked his mom and dad in

the preface/acknowledgements section but not in the actual

thirukkural itself!! :think:

please someone clarify !

sri_gan
10-14-2003, 12:28 AM
Vennai,

There is one more fight going on it was really written by one pulavar just thiruvalluvar or set of pullavars.

If you believe in spirituality then its meant for GOD.

If you don't its your amma appa.

Either way he says there is a starting point for the world you are living. avlothan.

dinesh
10-14-2003, 01:17 AM
aside from your fights,...

can someone tell me...please...

does this kural mean adhi bagavan as in thiruvalluvar's mom and dad!

that sounds silly to me !

I think thiruvalluvar would have thanked his mom and dad in

the preface/acknowledgements section but not in the actual

thirukkural itself!!

There is one argument like that. But, the main view point by many 'urai aasiriyargal' is that aathibagavan is god.

but it is true though that valluvar's parents are called aathi, bagavan

vennai1
10-14-2003, 07:31 PM
hmm... interesting ....

sometimes i wish Mr. thiru comes back to tell us which

was right ! ... or some scriptures get excavated after

all these days clearing our doubts !! ;) :)

saraku
10-14-2003, 08:28 PM
its really interesting ... i have never heard of "aathibagawan" being interpreted this way!

But i have another insight into something that seems to evolve from this "aathi bagawan".

I have heard some of my friends (who are girls) argue asking "why should girls change their initials, or surnames after marriage to that of the husband's?" ... but by looking at this "aathi bagawan" as referring to mother-father ... then may be, the concept of "wife's name followed by husband's name" eventually took shape and from that point of view it is giving more respect to the females/girls in the order of looking.

makkalley ... dont thiti-fy me if i am letting my imagination run too much ... but am just writing what struck me immediately after reading this "ammai-appan" naming order.

Neways ... what do you guys think of this ? :ahha:

vennai1
10-14-2003, 08:32 PM
saraku,

these days many girls keep their old surname even after marriage..

so i dont think they need to have their husband's name next to them... :nono:

it is just their wish !

sri_gan
10-14-2003, 09:44 PM
குறள் : 2
கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

விளக்கம் :

தன்னைவிட அறிவில் மூத்தவர் முன்னே வணங்கி நிற்கும் பண்பு இல்லா விட்டால் என்னதான் ஒருவர் கற்றிருந்த ாலும் அதனால் என்ன பயன்? ஒன்றுமில்ல ை.

vasan
10-14-2003, 09:55 PM
Nandri, Sri-Gan...

Idhu yendha adhikaaram, kural yen, yendrum koorungal... Udhaviyaga irrukum.

Nandri pala..

sri_gan
10-14-2003, 10:01 PM
Nandri, Sri-Gan...

Idhu yendha adhikaaram, kural yen, yendrum koorungal... Udhaviyaga irrukum.

Nandri pala..

Didn't you read the first post, I mentioned how i'm going to use this topic.


The Topic header is adhikaram (vazhipadu) and I'm posting all the ten poems in here one by one /day by Athigaram wise. Thats why i requested to post any spelling mistakes.. but ellarum innum deep a poha asai paduranga.

On the final day I will post everything to the first post. Thats my plan.

vennai1
10-14-2003, 10:29 PM
sri_gan, tamil terra type-la part by part-aa kodukarathu..

appuram... final-aa elaathaiyum sethu koduka poreyaa... ;) ;)

sri_gan
10-14-2003, 10:31 PM
sri_gan, tamil terra type-la part by part-aa kodukarathu..

appuram... final-aa elaathaiyum sethu koduka poreyaa... ;) ;)


TT le padam appadi poduvanga...

Naan inga karuthula poduren... naan eduthirrukurathu ulaga pothumarai...

I don't want people to stop writing athe samayam i want to organize the same, athukaga than vasanukku explain panninen, illaina it will be quiet with in me...

sri_gan
10-15-2003, 10:07 PM
குறள் : 3

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

விளக்கம் :

மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனை ப் பின்பற்றுவ ோரின் புகழ்வாழ்வ ு, உலகில் நெடுங்காலம ் நிலைத்து நிற்கும்.

arumugam57
10-15-2003, 10:29 PM
Excellent maamu..
But need some good explanation.. you can give the explanation in english also..
Cheers.

sri_gan
10-15-2003, 10:33 PM
Ada arumuga... Evalo simplea sollamudiumo avalo simple thane solli irruken... Neenthan angilathukku ethirppu solli attam pottai.. ippo neeye angilam ketkiraya?

vasan
10-15-2003, 10:44 PM
குறள் : 3

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

விளக்கம் :

மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனை ப் பின்பற்றுவ ோரின் புகழ்வாழ்வ ு, உலகில் நெடுங்காலம ் நிலைத்து நிற்கும்.

Free translation from Vasan**

Follow the One who resides in your heart, like the fragrance in hidden in a flower, and the deeds of your life would live for ever in this world.

**(free in the sense that the translation is not quite literal, but done in a free spirit, trying to convey the essence and disregarding the form..)

arumugam57
10-15-2003, 10:45 PM
Kural should be in tamil.

Vilakam should be in tamil + english.

so that you can explain lot.

Cheers.

sri_gan
10-15-2003, 10:49 PM
Ok Aarumuga.

Vasan kai koduthu vittan.... So enakku inni problem illai. Vsan you take care of english, naanum verify pannikiren.

Finally version (after 10 poems) when i merge i will have like you asked Aaru.. okay...

vasan
10-15-2003, 10:50 PM
I agree.. But Sri writes (quite well, I might add).. and most others contribute in English... so I think we are getting some sort of understanding of each kural being discussed... :)

Of course, if Sri wants, as he often does, he will add other comments as well..

Any ways, good job guys..

sri_gan
10-16-2003, 10:54 PM
குறள் : 4

வேண்டுதல்வ ேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார் க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.


விளக்கம் :

விருப்பமும ் வெறுப்பும் அற்று தன்னலமின்ற ித் திகழ்கின்ற வரைப் பின்பற்றி நடப்பவர்கள ுக்கு எப்போதுமே துன்பம் எற்படுவதில ்லை.

vennai1
10-17-2003, 04:50 PM
sri and others,

what is the exact meaning of 'yaandu' ?

sri_gan
10-17-2003, 06:21 PM
sri and others,

what is the exact meaning of 'yaandu' ?

Tamil : Eppothume

English: Anytime.

Athu sanga thamizh vennai.

vennai1
10-17-2003, 06:23 PM
thanks da sri... i am not that good in tamil.... athaan ketten....

i might not have understood without your explanation...

good job .. keep it up... :b:

sri_gan
10-17-2003, 10:41 PM
குறள் : 5

இருள்சேர் இருவிளையும ் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந ்தார் மாட்டு.

விளக்கம் :

இறைவன் என்பபதற்கு ரிய பொருளைப் புரிந்து கொண்டு புகழ் பெற விரும்புகி றவர்கள், நன்மை தீமைகளை ஓரெ அளவில் எதிர் கொள்வார்கள ்.

sri_gan
10-20-2003, 10:16 PM
குறள் : 6

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தா ன் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றா ர் நீடுவாழ் வார்.


விளக்கம் :

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐந்து புலன்களையு ம் கட்டுப்படு த்திய தூயவனின் உண்மையான ஒழுக்கமுடை ய நெறியைப் பின்பற்றி நிற்பவர்கள ின் புகழ்வாழ்வ ு நிலையானதாக அமையும்.

sri_gan
10-22-2003, 12:28 AM
குறள் : 7

தனக்குவமை இல்லாதான் தான்சேர்ந் தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.



விளக்கம் :

ஒப்பாரும் மிக்காருமி ல்லாதவனுடை ய அடியை ஒட்டி நடப்பவர்கள ை தவிர, மற்றவர்களி ன் மனக்கவலை தீர வழியேதுமில ்லை.

sri_gan
10-23-2003, 12:37 AM
குறள் : 8

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந் தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

விளக்கம் :

அந்தணர் என்பதற்குப ் பொருள் சான்றோர் என்பதால், அறக்கடலாகவ ே விளங்கும் அந்தச் சான்றோரின் அடியொற்றி நடப்பவர்க் கேயன்றி, மற்றவர்களு க்குப் பிற துன்பக் கடல்களைக் கடப்பது என்பது எளிதான காரியமல்ல.

sri_gan
10-24-2003, 12:45 AM
குறள் : 9

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தா ன்
தாளை வ்ணங்காத் தலை.

விளக்கம் :

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐம்பொறிகள் இருந்தும், அவைகள் இயங்காவிட் டால் என்ன நிலையோ அதே நிலைதான் ஈடற்ற ஆற்றலும் பண்பும் கொண்டவனை வ்ணங்கி நடக்காதவனி ன் நிலையும் ஆகும்.

sri_gan
10-25-2003, 11:31 PM
குறள் : 10

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

விளக்கம் :

வாழ்க்கை எனும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடக்க முனைவோர், தலையானவனாக இருப்பவனின ் அடி தொடர்ந்து செல்லாவிடி ல் நீந்த ம்டியாமல் தவிக்க நேரிடும்.

sandhiya_ch
11-11-2003, 02:53 PM
does this kural mean adhi bagavan as in thiruvalluvar's mom and dad!

that sounds silly to me !

I think thiruvalluvar would have thanked his mom and dad in

the preface/acknowledgements section but not in the actual

thirukkural itself!! :think:

please someone clarify !

in my view vennai,
i think thiruvalluvar sollaraar - MATHAA, PITHAA, GURU, DEIVAM

that is the first god for a person is his mother and father. we come from them.

not that he thanked his parents.

he just denotes their names, but he means for every person their parents are their first god. :Ksp:

vennai1
11-11-2003, 09:24 PM
in my view vennai,
i think thiruvalluvar sollaraar - MATHAA, PITHAA, GURU, DEIVAM

that is the first god for a person is his mother and father. we come from them.

not that he thanked his parents.

he just denotes their names, but he means for every person their parents are their first god. :Ksp:




well..sandhiya you are taking it in the philosophical perspective.

that is not what i meant. :nono:


any great creator never exposes personal details in his work. :nono: :b:


So I dont cling to the fact that mr.valluvar would have sneaked
in his own father and mother's name in the first kural. :nono: :b:

vasan
11-11-2003, 09:33 PM
Note guys, except in poems that clearly says (like in puranaanuru, historical writing like manimegalai, silapathigaaram), the common rule is not to add your personal identity in your work. Valluvar did not include his father or mothers name in the kural.

Matha-pitha-guru-deivam endru ellam valluvar koora villai. Karanam, indha mozhi valakku is very recent. He is more likely taking about God-who-is-forever- aadhi-bhavan... aadhi means time immemorial and bhavan is simply God. (Note, it is also an asexual name for God, not a He nor a She.. God is beyond all that distinction in this usage..)

The God from time immeorial is the foundation of this universe, like the alphabets are the basis of a language..

The beauty in this kural lies in the fact that as the alphabets form the basis of a language, also the language forms the basis of this book (note this is the first kural!!). meaning God is at the root of this effort and invoking him make this a good prayer...

cool stuff..

vennai1
11-11-2003, 09:41 PM
vasan... that is exactly what i think so... and what i have seen

in 2 of the popular 'urai's :b:

suriyan80
03-06-2007, 11:00 AM
thanks sri_gan.:)
திருக்குறள ் - stop pannitenga..



thodarungal.......

renpa nala kanaum..:rolleyes: