PDA

View Full Version : பெண் விடுதலையும ், ஐ.நா சபையும்suriyan80
03-12-2007, 03:22 PM
பெண் விடுதலையும ், ஐ.நா சபையும்

இந்த வருடம் பெண்கள் தினத்தில் ஐ.நா முன் வைத்த இரண்டு கருத்துக்க ள் உலக அளவில் முக்கிய கவனத்தை பெறுகிறது. "பெண்கள், சமாதானம், பாதுகாப்பு சம்பந்தமான 1325வது தீர்மானத்த ின் அடிப்படையி ல் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்களுக்க ு எதிரான வன்முறைகளை கண்காணிக்க பாதுகாப்பு சபை முறையான நடவடிக்கைக ளை ஏற்படுத்து மாறு" ஐ.நா செயலாளர் பான் கி மூன் ஐ.நா பாதுகாப்பு சபைக்கு அழைப்பு விடுத்துள் ளார். "ஆண்டிற்கு ஒருமுறை ஐ.நா பாதுகாப்பு சபையில் விவாதங்கள் நடத்த்தி பாரபட்சமற் ற நடவடிக்கைக ள் எடுக்குமாற ு" பாதுகாப்பு சபைக்கு அறிவுறுத்த ியுள்ளார்.

இரண்டாவதாக , "பெண்கள் உரிமையில் கவனம் செலுத்தி வருகிற மூன்று ஐ.நா அமைப்புகளி ன் பணியையும் இணைத்து பெண்களுக்க ான தனி அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்க ஐ.நா-வின் 192 உறுப்பு நாடுகளும் முன்வரவேண் டுமென" ஐக்கியநாட் டு சபை செயலாளர் கருத்து தெரிவித்தி ருக்கிறார் . பெண்கள் உரிமைக்காக இதுவரை ஆண்டிற்கு சுமார் 80 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மொத்தம் செலவிடப்பட ்டு வருவது அதிகரிக்கப ்பட வேண்டும் என ஐ.நா செயலாளர் தெரிவிக்கி றார். "புதிதாக உருவாக்கப் படும் நிறுவனம் பெண்கள் முன்னேற்றம ் மற்றும் பாலியல் சமன்பாட்டை அடைய ஐ.நா-வின் அனைத்து திறனையும் பயன்படுத்த ும் நிலையில் இருக்கவேண் டும்" என்கிறார் அவர்.

பெண்கள் உரிமைக்கான தனி அமைப்பு அவசியமா? எதற்காக பெண்களுக்க ு மட்டுமான ஒரு அமைப்பு?

suriyan80
03-12-2007, 03:22 PM
'விமானிகள், பேருந்து ஓட்டுநர், எழுத்தாளர் , நிறுவனங்கள ின் தலைவர் பதவிகள்...என எங்கும் பெண்கள் 'சாதனை படைக்கிறார ்காள். நவநாகரீகமா க வாழுகிறார் கள். இதை விட என்ன முன்னேற்றம ் தேவை?" என ஆண் மேலாதிக்கம ் கேட்கிறது. 'பெண்களிடம ருந்து தான் ஆண்களுக்கு விடுதலை அவசியம்' என்றும், 'பெண்களால் என்ன செய்துவிட இயலும்' என்றும் வசதிக்கேற் ற முறையில் ஆணாதிக்கம் வெளிப்படுக ிறது. பெண்கள் உரிமையும், விடுதலையும ் இப்படி இன்னும் மேம்போக்கா கவே புரியப்படு கிறது.

. இரண்டாயிரம ாவது ஆண்டில் உலக நாடுகள் சேர்ந்து 8 வளர்ச்சிக் குறிக்கோள் களை மில்லனியம் ஆண்டு பிரகடனமாக அறிவித்தன. எட்டு குறிக்கோள் களில் மூன்றாவது குறிக்கோள் பாலின சமன்பாடு மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம ் (Gender equality and empowerment of women) என்னும் இலட்சியத்த ை அடையும் நோக்கமுடைய து. இந்த குறிக்கோள் களை அடைய இன்னும் 8 ஆண்டுகளே உள்ள நிலையில் உலகமெங்கும ் பெண்களுக்க ு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகிறது.

பெண்களுக்க ு எதிராக வன்முறையில ் ஈடுபடுவது பெரும்பாலு ம் கணவன், நண்பன், காதலன், சக பணியாளர்கள ் என ஆண்களின் உருவத்தில் இருக்கிறது . கணவன் என்னும் ஆணாதிக்கவா தியால் அடிவாங்கும ் ஒவ்வொரு பெண்ணின் மீதும் சுமத்தப்பட ும் வலியும், கொடுமைகளும ், உளவியல் சித்திரவதை களும் சட்டங்களால ் தண்டிக்கப் படாமல் தப்பித்துவ ிடுகிறது. பெண்களுக்க ு எதிரான வன்முறைகளி ன் ஈடுபடுவதில ் படித்து பட்டங்கள் வாங்கியவர் கள், மருத்துவர் கள், பேராசிரியர ்கள் என எவரும் விதிவிலக்க ல்ல. காதல் திருமணங்கள ையும், சாதி எல்லைகளையு ம் கடந்து ஆணாதிக்க வன்முறை எங்கும் பரந்துகிடக ்கிறது. பெண்கள் மீதான வன்முறைக் குற்றவாளிக ள் கலாச்சாரம் , குடும்பம், சமுக அமைப்பு என்ற போர்வையில் தப்பித்துவ ிடுகிறார்க ள்.

இந்தியாவில ் 37.2 % திருமணமான பெண்கள் கணவனின் அடி, உதை என வன்முறையை எதிர்கொள்க ிறார்கள். தமிழகத்தின ் இந்த வன்முறையின ் அளவு 41.9 % என அதிர்ச்சி தருமளவு உள்ளது. சென்னையில் 41 % பெண்களும், தமிழக கிராமப் பகுதிகளில் 61% பெண்களும் கணவனின் வன்முறையை எதிர்கொள்ள ுகிறார்கள் . 'கல்லானாலு ் கணவன், புல்லானாலு ம் புருசன்'னு சொல்லியே வளர்க்கப்ப ட்டு கல்யாண சந்தை மூலம் சித்திரவதை களத்திற்கு அனுப்பும் உரிமம் கிடைப்பது போன்ற நிலையை உருவாக்கி வைத்திருக் கிறது நமது திருமண முறை. திருமணம் செய்ததாலே பெண்ணை ஆளும் அதிகாரம் ஆணுக்கு இருப்பதாக குடும்ப அமைப்பு பெண்ணை அடக்கி வைத்திருக் கிறது.

காதல் மணம் செய்து மூன்று பிள்ளைகள் கொண்ட தம்பதி ஒன்று எங்கள் வீட்டின் அருகில் வசித்து வந்தனர். இரவு நேரம் 'ஆண்மகனார்' குடித்து வந்து மனைவியை அடிப்பதும் , மனைவி அழுவதும், அக்கம் பக்கத்தவர் அமைதிப்படு த்துவது என தொடரும் நிகழ்வுகள் வாடிக்கையா னது. ஒரு நாள் வழக்கத்திற ்கு மாறாக 'தலைவர்' வலியால் கத்த ஆரம்பித்தா ர். அடி வாங்கி பொறுக்கமுட ியாத அந்த பெண் அருவாமணை முனையால் தலைவனின் காலில் வெடியது தான் அதன் காரணம். அன்றோடு அடியும் கதறலும் நின்றது. அமைதியான வாழ்க்கை தொடர்ந்தது .

suriyan80
03-12-2007, 03:23 PM
இன்னொரு வீட்டில் மனைவியை வீட்டை சுற்றி சுற்றி அடித்த கொடுமைக்கா ர கணவன். அய்யப்பசாம ிக்கு மாலை போடும் நேரம் கூட அடிப்பதை நிறுத்தவில ்லை. அவனது இறப்பின் பின்னர் மகன்கள் அம்மாவை அடிக்கும் 'பொறுப்பை' எடுத்துக்க ொண்டனர். வன்முறை தகப்பனிடமி ருந்து மகன்களுக்க ு இடம் மாறியது. இன்றும் அந்த வயதான தாய் மகன்களுக்க ு பயந்து யாரிடமும் எதுவும் பேசாது இருகிறாள்.

"யாரு உன் புருசன் தானே அடிச்சான், போகட்டும் பிள்ளை.", "அடிச்சாலும ், பிடிச்சாலு ம் அவன் உம்புருசன் ! நீ தான் அரவணைச்சு போணும்", "ஆண்பிள்ளைன ்னா அப்படி தான் இருப்பினும ்! நாம தான் பொறுத்துப் போகணும்" பெண்ணின் உரிமையை உணரவிடாது குடும்ப உறவினர்களா ல் மழுங்க வைக்கும் குரல்களில் பெண்ணின் சுயம் இழக்கப்படு கிறது. பெண் என்றால் எதிர்வாதம் செய்யக்கூட ாது, கோபப்படக்க ூடாது, அதிர்ந்து பேசக்கூடாத ு போன்ற கூடாமைகள் பல பெண்ணிற்கா ன சங்கிலிகள் .

தலித் பெண்கள் ஆதிக்கச்சா தி ஆண்களின் பாலியல் வன்கொடுமைக ்கும், வன்முறைக்க ும் ஆளாவது தினமும் இந்தியாவில ் நடந்துகொண் டே வருகிறது. சாதி, மத கலவரங்களின ் போது ஆதிக்கச்சா தி ஆண்களுக்கு பெண்கள் தான் முதல் வேட்டை. வன்முறைக்க ு முகம் கொடுக்கும் இந்த பெண்களை காக்க வேண்டிய அமைப்புகளு ம் சட்டங்களும ் வேடிக்கை பார்க்கின் றன. குஜராத் படுகொலையின ் போது பாலியல் வன்கொடுமை, சித்திரவதை , கொலை என கொடுமைகளுக ்கு ஆளான ஆயிரக்கணக் கான பெண்கள் இன்னும் நீதி கிடைக்காமல ் இருக்கிறார ்கள். குற்றம் புரிந்தவர் கள் அரசியல், மத அமைப்புகளி ன் பின்னால் ஒளிந்து கொள்கிறார் கள். போர் நடைபெறும் பகுதிகளிலு ம், பிரச்சனைக் குரிய பகுதிகளிலு ம் அரச படைகளும், துணைப்படைக ளும், குழுக்களும ் வன்முறை தொடுப்பது பெண்கள் மீது தான். இராணுவம் இந்த குற்றங்களி லிருந்து தப்பித்துக ்கொள்வது இயல்பானதாக கருதப்படுக ிறது. காஷ்மீர், அசாம், தமிழீழம், ஈராக் முதல் சண்டை நடந்து வரும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளான சூடான், காங்கோ என எங்கும் சண்டைகளில் பெண்களே அதிகம் பாதிக்கப்ப டுகிறார்கள ்.
விலங்கினங் கள் மீது கருணை காட்ட அமைப்புகள் இயங்கும் அதே வேளை பெண்கள் மீதான வன்முறைக்க ு எதிரான அமைப்புகளி ன் எழுச்சி குறைவாகவே இருக்கிறது . பெண் வன்முறையை தடுக்க பெண் கல்வி, வேலை, பொருளாதார முன்னேற்றம ் முதலியவை பெண்ணுக்கு அவசியமானது . அதே வேளை பெண்ணுக்கு எதிரான வன்முறைகளை யும், கொடுமைகளைய ும் செய்பவர்கள ் யாராக இருப்பினும ் சட்டத்தின் வழி கடும் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப ்படுவது மிக அவசியம்.

suriyan80
03-12-2007, 03:24 PM
பாலின சமன்பாடு விசயத்தில் ஐ.நா நிறுவனங்கள ில் கூட இன்னும் ஆண்களின் ஆதிக்கமே நிலவி வருகிறது. "பாலின சமன்பாட்டை அடைவதில் நாம் தோல்வியடைந ்துள்ளோம். கடந்த ஆண்டு ஐ.நாவில் எடுக்கப்பட ்ட புள்ளிவிபர ங்கள் ஐ.நா பணியாளர்கள ் வட்டத்தில் பாலின சமன்பாட்டை அடைவதில் ஏற்றுக்கொள ்ள முடியாத முன்னேற்றம ின்மையை தெளிவுபடுத ்தியது." என்கிறார் ஐ.நா துணைப் பொதுசெயலாள ர் ஆஷா ரோஸ் மிகிரோ. இந்தியாவில ் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக் கும் மேலாக நாடாளுமன்ற ம் மற்றும் சட்டமன்றத் தில் பெண்களுக்க ு 30 சதவிகிதம் சட்டம் இயற்றப்படா மல் காலம் கடத்தியே வருகிறார்க ள். அரசு மற்றும் தனியார் வேலைகளில் பெண்களுக்க ான இடஒதுக்கீட ு பற்றி எண்ணங்கள் இன்னும் உருவாகவில் லை. தமிழகத்தில ் மதிய உணவு திட்டம் பெண் கல்விக்கு ஊக்கமளிப்ப தாக அமைந்ததும் அதை தொடர்ந்து அரசு சார்ந்த அமைப்புகளி ல் 33 சதவிகிதம் பெண்கள் பங்கு வகிப்பதும் நல்ல முன்னேற்றம ். ஆண்களை விட பெண்களுக்க ு குறைந்த ஊதியமே வழங்கப்படு கிறது. விவசாயம் போன்ற வேலைகளில் இந்த சமமற்ற தன்மை வெளிப்படைய ாக தெரிகிறது. தொழிற்சங்க ங்கள் ஆண்கள் இயங்கும் விதமாக செயல்படுவத ால் பெண்களின் தலைமையும் ஈடுபாடும் குறைந்து இருக்கிறது . தொழில் நிறுவனங்கள ் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்த ி பெண்களின் உழைப்பு, திறமையை சுரண்டுகின ்றன.

பெண்களின் உரிமைகளில் கட்டுப்பாட ுகளை விதிப்பதில ் குடும்பமே பெரும் பங்கு வகிக்கிறது . இந்திய கணவர்கள் தங்கள் மனைவியர் மீது தொடுக்கிற கட்டுப்பாட ுகள் ஆணாதிக்க அடிமைத்தனத ்தை உறுதிப்படு த்துகிறது. மனைவியர் தங்களை விட படிப்பில் குறைந்தவர் களாக இருக்கவும் , பதவிகளில் கீழ் நிலையில் இருக்கவும் , வேலைக்கு செல்லவிடாம ல், படிக்கவிடா து தடுப்பதிலு ம் குறிப்பாக இருக்கிறார ்கள் இந்திய ஆண்கள். "எனக்கு மேலும் படிக்க ஆசை. ஸ்ரீதருக்க ு நான் படிப்பதில் விருப்பமில ்லை. அதனால் குழந்தையை கவனித்து வருவதை தவிர வேறுவழியில ்லை" என்கிறார் உளவியல் முதுகலை பட்டதாரியா ன குடும்பப்ப ெண் சுனிதா. "டோணிக்கு பார்க்கிற பொண்ணு வேலைக்கு போகக்கூடாத ு. என் மகனையும், பிள்ளையையு ம் கவனித்தால் போதும்" என்கிறார் அந்தோணியின ் அம்மா. "உனக்கு ஓண்ணும் தெரியாது. வாயை மூடிட்டு இரு" அதட்டலான குரலில் ஒரு கணவன். இப்படி பலவிதமாக கட்டுப்பாட ுகளும் கண்காணிப்ப ு செய்யும் காவலாளியாக வும் கணவன் என்னும் ஆணாதிக்கவா தியிடமிருந ்து பெண் விடுதலை அடையாவிடில ் பாலின சமன்பாடு வெறும் கனவு மட்டுமே.

திருமணம், குழந்தை பேறு போன்ற விசயங்கள் பெண் அடிமையாகவே நடத்தப்படு கிறாள். குழந்தை பெறும் எந்திரமாக நடத்தப்படு ம் பெண்ணுக்கு தனது குழந்தையை வளர்க்கும் விதங்களில் கருத்து சொல்லவோ, முடிவெடுக் கவோ உரிமை குறைவாகவே காணப்படுகி றது. குழந்தை பேற்றில் காணவன் முழு பங்கெடுப்ப து என்பது அரியதாகவே இருக்கிறது . கற்பமாக இருக்கும் மனைவியை கவனிக்காது இயல்பாக திரியும் ஆண்களே அதிகம். சில தினங்களுக் கு முன்னர் கேரளாவை சார்ந்த ஒருவர் மனைவியுடன் வந்திருந்த ார். கடந்த மே மாதம் தான் திருமணம் செய்த புது தம்பதிகள். அந்தப் பெண் இரு மாத கற்பிணியாக இருக்கும் செய்தியை பற்றி கூறிப்பிடு ம் போது "முன்பு செய்த குற்றம் இப்போ கற்பம்" என குறிப்பிட் டார். கேட்டதும் மனதிற்கு அதிர்ச்சிய ாகவும், கவலையாகவும ் இருந்தது. அந்த நபரை கடிந்து கொண்டு விவாதித்து விளக்குவதை தவிர வேறு வழி தெரியவில்ல ை.

suriyan80
03-12-2007, 03:24 PM
கடவுள், பாவம் என குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி பெண்களை அடிமைப்படு த்த ஆண்களுக்கு மதங்கள் 'புனிதப்பண ' செய்கின்றன . மாதவிடாய் போன்ற உடல் மாற்றங்களை காரணம் காட்டி பெண்ணின் வழிபாட்டு உரிமையை மதங்கள் மறுத்து வருவது ஆணாதிக்க மதங்கள். மத கருத்துக்க ளின் தாக்கங்களா ல் பாதிப்பிற் குள்ளாவது பெண்களே. தன்னையொத்த இன்னொரு உயிரை கருத்தாங்க ி உருவாக்கும ் பெண்கள் மீது அனைத்து சுமைகளையும ் சுமத்தி விட்டு எளிதாக ஆண் வர்க்கம் தப்பித்துவ ிடுகிறது. இனப்பெருக் கம் செய்யும் உரிமையை பெண்ணிடமிர ுந்து ஆண் வர்க்கம் களவாடியிரு ப்பதன் வலியை பெண்ணே சுமக்கிறாள ். குழந்தை பிறக்காத நிலையிலுள் ள பெண்களை புறந்தள்ளி வைப்பதும், ஆண் வாரிசு பெறாத பெண்ணை புறக்கணிப் பதும் இன்றும் தொடர்கிறது .
பெண் கல்வியும், வேலைவாய்ப் பும் பெற நடவடிக்கைக ளை அரசுகள் எடுக்கவேண் டும். பெண்ணுக்கு எதிரான கொடுமைகளை தடுக்க கடுமையான சட்டங்களும ் செயல்களும் அவசியம். பெண்கள் உரிமைக்கான இயக்கங்கள் எழுச்சியுட ன் பணியாற்ற வேண்டிய நேரமிது. பெண்ணினத்த ிற்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுக்கவும் , பாலின சமன்பாடு மற்றும் பெண்ணின வளர்ச்சிக் காக ஐ.நா எடுக்கும் நடவடிக்கைக ள் மிகவும் அவசியமானது . பெண்களின் தலைமையால் உலகின் இயக்கம் சமூக மாற்றமடையட ்டும்.
சர்வதேச பெண்கள் தினத்தில் அனைத்து பெண்களும் விடுதலை பெறும் திசையில் முன்னேற வாழ்த்துக் கள்!
-திரு
:dance: