Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music - Blogs - Geetham Entertainment

parvatham

Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Shridhar Bhatt View Post
Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music

Tracks

Hindustani

1-01 Bhopali [1911] - Zohra Bai
1-02 Bhairavi [1948] 4.22 Bhundu Khan [sarangi]
1-03 Shudda Kalyan [1949] 4.23 Abdul Karim Khan
1-04 Lalit [1940] 3.18 Fayyaz Khan
1-05 Nat Kamod [1946] 4.09 Kesar Bai Kerkar
1-06 Dev Gandhar [1964] 4.11 Krishnarao Shankar Pandit

2-01 Gujri Todi [1951] 3.11 Bade Ghulam Ali Khan
2-02 Hori [1962] 4.39 Siddheshwari Devi
2-03 Gaur Sarang [1961] 4.50 Mallikarjun Mansur
2-04 Ramdasi Malhar [1965] 6.35 Amir Khan
2-05 Asavari [1960] 4.12 Gangubai Hangal


3-01 Shree [1965] 6.25 Ravi Shankar & Ali Akbar Khan [Sitar & Sarod]
3-02 Tilak Kamod [1961] 4.09 Vilayat Khan [Sitar]
3-03 Bageshwari [1964] 2.55 Kishori Amonkar


Karnatic

3-04 Kasiramakriya [1950] 4.02 Ariyakudi Ramanuja Iyengar
3-05 Saramati [1971] 3.15 Dwaram Venkataswamy Naidu [Violin]
3-06 Mohanam [1956] 4.01 Maharajapuram Viswanatha Iyer4-01 Todi [N.D.] 3.36 T.N. Rajaratnam Pillai [Nagaswaram]
4-02 Kalyani [1965] 4.10 Madurai Mani Iyer
4-03 Adi Tala [1969] 3.53 Palghat Mani Iyer [Mridangam]
4-04 Mayamalavagaula [1975] 2.45 D.K. Pattamal
4-05 Vachaspati [1982] 3.31 Doreswamy Iyengar [Vina]
4-06 Nata [N.D] 4.04 M.D. Ramanathan
4-07 Sankarabharanam [1970] 4.04 T.R. Mahalingam [Flute]


Here is the link thanking the original uploader

http://www.megaupload.com/?d=0ZGPII5Y


Shridhar Bhatt

Submit "Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music" to Digg Submit "Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music" to del.icio.us Submit "Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music" to StumbleUpon Submit "Festival of India Presents - The Great Tradition - Masters of Music" to Google

Categories
Uncategorized