தேவன் இயேசுவை கண்டு கொள்வோம்
+ Reply to Thread
Results 1 to 14 of 14

Thread: தேவன் இயேசுவை கண்டு கொள்வோம்

 1. #1
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default தேவன் இயேசுவை கண்டு கொ


  தேவன் இயேசுவை கண்டு கொள்வோம்
  காணக் கூடாதவருமா கிய தேவாதி தேவன் நான் உங்களுக்கு காணப்படுவே ன் - என்று வேதத்தின் மூலம் நமக்கு வாக்குத் தத்தம் தருகிறhர் தேவன். ஆம் தேவன் காணப்படுகி ற தேவனாகவே இருக்கிறhர . சகாpயா- 9ம் அதிகாரம் 14-ம் வசனம் தேவனை காணப்படுகி ற தேவன் என்றே கூறுகிறது.

  மகிமைமிக்க தேவன் எப்படி நமக்கு காணப்படுகி றhர் தொpயுமா? இயேசு - என்ற நாமம் உடையவராகக் காணப்படுகி றhர். 1தீமோ„ 3ம் அதிகாரம் 16-ம் வசனம் தேவன் மாம்சத்தில ே (இயேசுவாக) வெளிப்பட்ட ார். ஆவியிலே நீதியுள்ளவ ரென்று விளங்கப்பட ்டார், தேவ தூதர்களுக் கு காணப்பட்டா ர் என்று வேதம் கூறுகிறது.

  யாருக்கு காணப்படுகி றhர்?

  உங்கள் முழு இருதயத்தோட ும் என்னை தேடுவீர்கள ானால் என்னை தேடுகை யில் கண்டுபிடிப ்பீர்கள். நான் உங்களுக்கு க் காணப்படுவே ன்-என கர்த்தர் சொல்லுகிறh ். ஆம் எவ்விதப் பிரச்சினைய ாயினும் முழுமனதோடு அவரை நோக்கி ஜெபித்தால் போதும் தேவனை நம்முள் கண்டுகொள்ள லாம்.

  தாவீது ராஜh தன் குமாரனாகிய சாரமோனிடம் என் குமாரனாகிய சாலமோனே, நீ உன் தேவனை உத்தம இருதயத்தோட ும், உற்சாக மனதோடும் சேவி. நீ அவரைத் தேடினால் உனக்குத் தென்படுவார ். அல்லது காணப்படுவா ர் - என்று கூறினார். (1நாளா„28„9). ஆம் தூய உள்ளத்தோடு தேவனை தேடுங்கள் அப்போது கண்டடைவீர் கள். 2. #2
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  புதிய தலைமை செயலகம் - Koturpuram
  Posts
  290

  Default

  6face,

  It is very nice to see your spiritual postings ... infact prior to this posting of yours i was about to just point out that that you are providing stuff only based on hinduism and wanted to suggest you to also enlighten us on other religions of which we know not much. but naan nenachen, neenga senchuteenga! Thanks and i appreciate and look forward to your efforts in this regard!
  --- புது-கோட்டையில் இருந்து Saraku!

 3. #3

  Default

  A SINCERE REQUEST TO 6FACE !!

  6face ! why don`t you post quotes from KORAN ?? ....cos i believe most of us would not have got the oppurtunity to go through the quotes in KORAN..

  is that possible ??

 4. #4
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  I will try my best gimli!!
  Wait and see..
  Cheers.

 5. #5
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Outta' this world
  Posts
  7,357

  Default

  Quote Originally Posted by arumugam57
  gimli
  Who/what is gimli?
  Trolling Geetham since 2003...

 6. #6
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  You can find out If you are having brain.
  Cheers.

  Ok. Gimli!!

  That is not Kuron but Quran / The Holy Quran Ok?
  Cheers.

 7. #7
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Outta' this world
  Posts
  7,357

  Default

  You can find out If you are having brain.
  I take it that you want me to search it in Google....is it this what you mean? http://www.theonering.net/movie/char/gimli.html
  I'm not a fan of lord of the rings unfortunately
  Trolling Geetham since 2003...

 8. #8
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  Shidinesh.. You are having too much brain that is the problem.

  Any how what you told is uttor wrong.

  Just 0 marks. Sorry.

 9. #9
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Outta' this world
  Posts
  7,357

  Default

  oops....I'm sorry....mebbe i Don't have any brain after all.....
  Trolling Geetham since 2003...

 10. #10
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  No. you are having brain.
  But forgot to wear specs.

  Just have a look at the conversation.
  You will come to know.

  Cheers.

 11. #11
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Outta' this world
  Posts
  7,357

  Default

  sorry dude....I still don't get it.....mebbe I'm what they call a 'tubelight'
  Trolling Geetham since 2003...

 12. #12
  Join Date
  Aug 2003
  Posts
  11,799

  Default

  Aaru,

  Are you going to lock this topic also?

 13. #13
  Join Date
  Jun 2003
  Location
  Kalutharukan Palayam
  Posts
  3,450

  Default

  enna kolupaa?

 14. #14

  Default

  Prayers to you my Lord ! Shower thy mercy on us!

  6face, thanks for those nice quotes.

  Yes, Iraivan engum vyaabithu iruppavan.
  namathu mana kaNkalai thirapOm !
  Avanai KaanpOm !

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts