சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்ல ை... - Page 3
Closed Thread
Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 41 to 60 of 129

Thread: சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்ல ை...

 1. #41
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  Spiral Galaxy
  Posts
  12,308

  Default

  Quote Originally Posted by கோத்தபாய ராஜபக்ச
  இராணுவக் கட்டுப்பாட ்டுப் பகுதிகளுக் கு வந்துள்ள பெண்கள் மீதான கொடுமைகள் ஒரு புறம் வேகமாக நடபெற்றுக் கொண்டிருக் க மறுபுறத்தி ல் வன்னியிலுள ்ள மக்களை இலக்கு வைத்து பெருமளவு தினமும் படுகொலைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கடந்தவாரம் சிறீலங்கா பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச இராணுவத் தளபதிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் மத்தியில் உளரீதியாக சோர்வடைந்த ுள்ள படையினரை உச்சாகப்பட ுத்தும் வகையில் ஆற்றிய உரையில் இனிமேல் முல்லைத்தீ வில் அகப்படும் பெண்கள் அனைவரும் படையினருக் கு விருந்தாகட ்டும் அங்கு அகப்படும் ஆண்களின் இரத்தத்தின ால் இந்து சமுத்திரம் சிவப்பாகட் டும்’’ என்றும் கூறி படையினரை உசுப்பேத்த ியுள்ளார்.

  http://www.pathivu.com/news/400/54/.aspx
  நான் பெரிது நீ பெரிது என்று வாழாமல் நாடு பெரிது என்று வாழ்வோம்!

 2. #42

  Default

  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 3. #43

  Default

  நண்பர்கள் அனைவருக்கு ம்,

  கீழே பதிக்கப் பட்டிருக்க ிற அறிக்கையை வாசிக்கவும ். உலகின் சிறந்த மொழியியல் அறிஞர்கள், சிந்தனையாள ர்கள், அரசியல் ஆய்வாளர்கள ் வரிசையில் முக்கிய இடம்பெறும் நோம் சோம்ஸ்கி (Noam Chomsky) இலங்கையிலி ருந்து வெளிவரும் “லங்கா கார்டியன்” பத்திரிக்க ைக்கு ஒரு பேட்டி அளித் திருக்கிறா ர். அவரது பேட்டி பற்றிய விமரிசனமாக வும் அந்த பேட்டியில் சோம்ஸ்கியை சாதுர்யமாக தனது இனவாதத்திற ்கு பயன்படுத்த முனையும் பேட்டியாளர ின் நோக்கத்தை சோம்ஸ்கிக் கு அறிவுறுத்த ும் வகையிலும் ஈழத்தில் நடக்கும் உண்மை நிலைகளை அவரது கவனத்திற்க ு கொண்டு செல்லும் நோக்கத்தோட ும் எழுதப்பட்ட அறிக்கையே இது.

  சோம்ஸ்கி தொடர்ந்து உலகின் பல்வேறு மக்கள் போராட்டங்க ளுக்கு அதரவு அளிப்பதுடன ் அமேரிக்காவ ின் வெளியுறவுக ் கொள்கையை தொடர்ந்து விமரிச்சித ்து வருபவர். ஏற்கனவே சென்னையில் வளைகுடா யுத்தம் பற்றிய ஒரு கூட்டத்தில ் கலந்து கொண்டு பேசியவர். உலகளவில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு செயல்பாடும ிக்க அறிவுஜீ்வி . மொழியியல் குறித்து உலக அளவில் வளமிக்க புதிய கண்டு பிடிப்புகள ையும், பங்களி ப்புகளையும ் செய்தவர். கிழக்குத் திமூர் துவங்கி காஸாவரை தொடர்ந்து போராட்டங்க ளை கவனித்து தனது கருத்தக்கள ை உலக அறிவஜீவிகள ், அரசுகளின் கவனத்திற்க ு கொண்டு செல்பவர். அவரது கவனத்திற்க ு ஈழப் பிரச்சனையி ன் பரிமாணங்கள ைக் கொண்டு செல்வதற்கா ன ஒரு சிறு முயற்சியாக உருவானதே இந்த அறிக்கை.

  ஈழம் குறித்து நமக்குள் பல்வேறு அரசியல் மாறுபாடுகள ், முரண்பாடுக ள் இருக்கலாம் . அவைகள் அப்படியே இருக்கட்டு ம். ஆனால் ஈழம் பற்றி உருவாக்கப் படும் கருத்துப் பரவலில் அதன் உண்மை நிலையை கொண்டு செல்வதில் நமக்கு அனைவருக்கு ம் ஒரு குறைந்தபட் ச பொறுப்பு உள்ளது. அந்த பொறுப்புணர ்ச்சி யின் அடிப்படையி லேயே இந்த அறிக்கை வரையப் பட்டிருக்க ிறது, உங்கள் பார்வைக்கு ம் வைக்கப் பட்டிருக்க ிறது. இந்த அறிக்கையை நம்மால் முடிந்த இலக்கியவாத ிகள், அறிவுஜீவிக ள், அரசியல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் இணையத்தில் எழுதும் நண்பர்கள் என அனைவரிடமும ் கையெழுத்து பெற்று இதனை சோம்ஸ்கி கவனத்திற்க ு ஒரு கூட்டுக் குரலாக கொண்டு செல்வதே நமது நோக்கம்.

  சோம்ஸ்கி-யின் நேர்காணலை இந்த இணையத் தளங்களில் நீங்கள் வாசிக்கலாம ்:

  http://www.zmag.org/znet/viewArticle/20582
  http://www.srilankaguardian.org/2009...lanka-and.html
  http://www.srilankaguardian.org/2009...lanka-and.html

  நீங்கள் செய்யவேண்ட ியது:

  1. "'I AGREE WITH THIS RESPONSE" என்று "SUBJECT" -ல் உங்கள் சம்மதத்தை அறிவித்து இந்த மின்னஞ்சலு க்கு அனுப்புங்க ள். response2chomsky@gmail.com
  மின்கடிதத் தில், உங்களைப்பற ்றி-- உங்கள் துறை, பணியாற்றும ் களம் (அதாவது எழுத்தாளர் , அரசியல் களப்பணியாள ர் என்பது போல-- ஒரு சிறு குறிப்பையு ம் எழுதுங்கள் . இது அறிக்கையை அதிகக்கவனம ் பெறச்செய்ய ும்.
  2. சோம்ஸ்கி-யின் நேர்காணலைய ும் அறிக்கையைய ும் வாசித்த பின்னரே உங்கள் ஒப்புதலை, கையெழுத்தை அனுப்புங்க ள்.
  3. வாய்ப்புள் ள நண்பர்கள் தங்களுக்கு அறிமுகமான நண்பர்கள் மற்றும் ஈழப் பிரச்சனையி ல் அக்கறை உள்ளவர்களி டம் இந்த நிலைப்பாட் டை விளக்கி ஒரே அச்சுப்பிர தியில் கையெழுத்து பெற்று அதனை ஸ்கேன் செய்து அனுப்பி வைக்கவும். கையெழுத்து டன், இடுபவர்கள் பற்றி மேற் சொன்னது போல சிறு குறிப்புகள ையும் அனுப்புங்க ள்.
  4. வரும் திங்கள் 23 பிப்ரவரி, நேரம் 0630 GMT or 1230 IST or 0100 US Eastern Standard Time-க்குள் நீங்கள் உங்கள் கையெழுத்து மின்கடிதமு ம் நண்பர்களிட ம் கையெழுத்து ப் பெற்ற அச்சுப் பிரதியின் ஸ்கேன் செய்யப் பட்ட பக்கமும் அனுப்பி வைக்கவும்.

  இவற்றை தொகுத்து நாங்கள் நோம் சோம்ஸ்கியி ன் முகவரிக்கு அனுப்பிவிட ்டு உங்களுக்கு ம் அதை தெரியப் படுத்துகிற ோம்.

  அன்புடன்
  response2chomsky@gmail.com -க்காக ஜமாலன், பெருந்தேவி
  Last edited by karki; 02-20-2009 at 11:44 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 4. #44

  Default

  The interview, as can be seen below, sidesteps the crucial issue of suffering of the Tamil people during the war in Wanni. Hence, the following response has been circulated by friends after a thorough discussion (Please see Nagarjunan's blog entry) to focus on this issue and urging him to have a relook at his own interview.

  Response to Noam Chomsky’s comments on the ongoing war in Sri Lanka

  We (the undersigned), who have immense respect for Professor Noam Chomsky’s work for peace on a global scale, are nevertheless dismayed by his recent comments on the ongoing war in Sri Lanka, made in a telephonic interview to a military analyst working for a journal known to be close to the Sri Lankan government (1).

  The interviewer describes Professor Chomsky as a “a self-described anarchist… probably most famous for his strong stances in support of suffering peoples, such as those in Palestine and Somalia” and hopes to “apply his years of experience and insight to Sri Lanka to help the nation make the transition from a house divided to a united and peaceful country.”

  Ignoring loss of lives
  The interviewer and, more unfortunately, Professor Chomsky clearly sidestep the key issue of the suffering of the ordinary Tamil people in the Wanni region facing the artillery and aerial onslaughts of the Sri Lankan armed forces in its drive against the Tamil Tiger guerrillas fighting for a separate Tamil State.

  Professor Chomsky does state, right at the outset of the interview, that “I don't feel that I have a profound enough knowledge of the details to offer a confident opinion”, but “it is clear that.. the military aspect of the conflict seems to be coming to an end.” But the interview totally ignores that this war is increasingly fought away from the eyes of the world, with enormous cost of lives.


  A war without witnesses
  Professor Chomsky should have been aware that the Sri Lankan government, on 16 September 2008, ordered all international relief organizations out of the Wanni region which was under the control of the Tamil Tiger guerrillas. The Sri Lankan armed forces have repeatedly charged the Tamil Tiger guerrillas, probably numbering around 5,000, of holding around 150,000 to 200,000 civilians at ransom in an ever-shrinking patch, now around 50 sq. km in the coastal Mullaitivu district; something denied by the Tamil Tiger guerrillas.

  No journalist, domestic or foreign, is allowed to go beyond Vavuniya town to independently verify information emanating from the battlefields; all journalists travelling to these areas are embedded with the armed forces; unofficial censorship on news from the front including those of casualties of armed forces has been in force in Sri Lanka. One Colombo-based journalist who tried to verify such information, Chris Morris of the British Broadcasting Corporation (BBC), received an open threat from Sri Lanka’s Defence Secretary, Gothabaya Rajapakse, who also happens to be the President’s brother and a US citizen, that he would be chased from Sri Lanka. In a few days, Mr. Morris left the country. (2)

  Enduring suffering
  Reports from the battlefields nevertheless indicate that more than 1,000 civilians, all of whom ordinary Tamil people, have been killed; a far higher number of people injured, as the Sri Lankan armed forces have shelled homes, roads, makeshift hospitals and even homes for the aged and bombed civilians, which if proved, could amount to war crimes. The suffering endured by the people is in addition to the lack of food, shelter, water, transport, essential drugs and medical care. Some of the targets lay in designated safe zones by the Sri Lankan armed forces where people had taken shelter. The International Red Cross alone has a thin presence of medical personnel in the region and they have recently managed to ship 1,150 injured persons to Trincomalee port for emergency medical treatment.

  The armed sources estimate that around 25,000 people have made it from the battlefields to the areas now fully controlled by the armed forces; we understand that they are being held in several makeshift detention camps after a screening process. Some reports say the Tamil Tigers have attacked civilians fleeing the war. Very few independent journalists or political leaders have met with those who had fled the battlefields or had been evacuated from there (3). We also learn that plans are afoot to detain the fleeing population a period of three years in five “model villages”, which is in gross violation of international norms for taking care of internally displaced persons (4).

  World aids the war
  More importantly, the Sri Lankan government conducts this war with various levels of military assistance from governments around the world - the United States, the United Kingdom, some European nations, India, Pakistan, China and Iran. Thus, the Sri Lankan government is emboldened to ignore calls from international humanitarian agencies including those of the United Nations, to ensure safety of civilians caught in war; it has also ignored calls from prominent human rights organizations including the Amnesty International and Human Rights Watch, for a truce and a humanitarian corridor to provide relief for the suffering people; the only exception so far has been the ships which have evacuated 650 injured persons to Trincomalee.

  Procuring consent for war
  We can well understand the interviewer’s motive in suppressing the above information. But we wonder why Professor Chomsky, having been eloquentl on the US administration and media’s attempts to manufacture consent for war efforts in Afghanistan and Iraq, fails to question this (Ironically, the interviewer later asks Professor Chomsky about such strategies of the US administration!). Professor Chomsky appears to be unaware of the Sri Lankan government’s tactics of intimidating and bulldozing sections of the media which have refused to be part of the machinery manufacturing consent for this war. Several journalists who have questioned the cost of this war, in terms of lives of civilians and soldiers which are unreported or deliberately underreported, have faced intimidation and even murder.

  Indeed, the most well-known case has been that of Lasantha Wickramatunga, editor of the Sunday Leader, a prominent critic of the government who was gunned down last month in Colombo while he was on his way to work (5). Following his murder, at least five journalists who have criticised the Sri Lankan government have fled the country so far (6). Earlier this month, the BBC World Service suspended the flow of its Sinhala and Tamil language services to the state-owned Sri Lanka Broadcasting Corporation after the latter censored selective programmes since November last (7). These indicate that Sri Lanka continues to be one of the most dangerous places for journalists; paramilitary organizations widely perceived to be supported by the authorities stand accused of suppressing media and killing journalists, something which the Tamil Tigers earlier stood accused of (8).

  No to truce, yes to war
  The interviewer continues to attempt to procure Professor Chomsky’s consent for the Sri Lankan government’s stand of ignoring the demands for a truce and resumption of peace talks with the Tamil Tiger guerrillas. He advocates a bitter fight to the end and asks Professor Chomsky: “Might it be that more lives will be saved if conflicts are allowed to see themselves out and decisive military victories and defeats are allowed to be determined instead of stopping a war before it can be really resolved?” Professor Chomsky’s reply to this, advocating a peaceful resolution of the conflict, is most welcome (9).

  The interviewer is keen to ask Professor Chomsky about the fate of the Tamil Tiger guerrillas, whether those charged with atrocities and war crimes should be tried in tribunals; however, when he deals with those committed by the Sri Lankan armed forces, he slips in the word “people”: “what do you think should be the fate of the tens of thousands of people who have fought with the LTTE (Tamil tigers) over the decades, including lower level soldiers all the way up to leading officers?” The interviewer, as seen above, does not even acknowledge the suffering of the Tamil people in the ongoing war, tries to equate members of the armed forces who are fighting on behalf of a majoritarian government, with “people”, revealing a clear bias (10).

  Federalism denied
  At the political level, the interviewer tries to lead Professor Chomsky to the point that “it is in the best interests of the island to remain as one independent nation, or one united nation, rather.” Professor Chomsky, while replying to this issue, puts forth a “federal arrangement,” listing the Basque, Catalina, Wales and Scotland questions, all in Europe. Strangely, he does not cite the more intractable Irish national question. It is also important to point out that for both Basque and Catalonia regions of Spain, federal systems were reached after a prolonged civil war which also was part of the Second World War. These issues continue to be raised in some manner. Thus, Europe appears to have arrived at this “federal arrangement” after two world wars, but the recent Balkan experience belies this as well.

  Professor Chomsky does not cite the post-USSR experience where countries were able to secede without much violence. Also, more crucially, Professor Chomsky does not discuss longstanding similar issues in Asia and Africa, much of which are fallouts from the colonial era and have been characterised by violence. He also does not cite the fact that colonial powers divided regions and incited discourses based on rivalry, identity and ethnicity.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 5. #45

  Default

  Knowledge is must
  As for Sri Lanka, Professor Chomsky says “without a really deep knowledge of these matters would be just too presumptuous for an outsider to offer opinions.” Nevertheless, it will not be difficult for him to recognize that:

  • the country’s majoritarian political establishment remained averse to any federal arrangement, provoking the Tamil youth to take up arms in the seventies; thus, when the democratic rights of the Tamil people have been violated by successive governments, a violent form of resistance grew.
  • Sri Lanka continues to have a unitary constitution giving preferential treatment to the majority in terms of ethnicity and religion (Sinhala-Buddhism) and its cavalier treatment of the minorities has a long history;
  • time and again, Sri Lanka’s major political parties have missed opportunities to amend the constitution towards a secular, federal framework and failed to ensure equal rights to minorities and nationalities in the country.
  • Sri Lanka has long failed to punish those responsible for carrying out attacks and pogroms against the Tamil minorities; its independent institutions including the judiciary have shown no signs of ensuring justice for the victims of such attacks. The armed forces and the police continue to be majoritarian in their constitution and outlook.
  • the Sri Lankan government appears wanting to force its current solution framework of provincial councils, under the 13th amendment, on a population which has suffered war, forced internal displacement, detention in camps, displacement to several countries including India (The Tamil chief minister of the newly-formed eastern provincial council, a former guerrilla leader, is already out complaining that he does not even have powers to appoint clerks and schoolteachers. ). And it is not at all clear whether, in the long run, this will satisfy Tamil political demands.

  Peace with honour
  We wish to remind Professor Chomsky that it that it is necessary to go further than depending on information received from media establishments in Sri Lanka and India which have not risen to the occasion to cover this war independently and courageously. We also urge him to independently check all information, including all that we have said above, and get fully equipped to make any further comments on the ongoing war in Sri Lanka.

  Given the above background and context, it is necessary to be sensitive to the suffering of a minority population during their struggle for their legitimate civil and political rights towards a solution which genuinely satisfies them. The ordinary Tamil people of Wanni are facing the despair of a brutal war of aggression unleashed by a majoritarian government aided by governments across the world. What they seek is peace with honour. And we urge Professor Chomsky to recognize this.

  References
  1. Professor Chomsky on Sri Lanka And American Affairs, Interview by Sri Lanka Guardian's Washington correspondent Eric Bailey, Sri Lanka Guardian, 12 February 2009.

  2. Paranjoy Guha Thakurta, Sri Lanka: government targets media under civil war cover, Inter Press Service, 9 February 2009. For more on authorities’ bid to suppress information, see below.

  3. One journalist, Emily Wax in Vavuniya town met with fleeing refugees who were critical of the Tamil Tigers and praised the Sri Lankan armed forces. It was also evident that these people were scared and dependent on the mercy of the armed forces after the interviewer departs from the scene. See: Sri Lanka Debates Fate of War Refugees in Government Camps, The Washington Post, 15 February 2009; In Sri Lanka, Tales Of Jungle Terror: Civilians Fleeing War Describe Forbidding Terrain, The Washington Post, 13 February 2009.

  4. Jeremy Page, Barbed wire villages raise fears of refugee concentration camps, The Times UK, 14 February 2009. International humanitarian and human rights organizations have already protested against this and have taken this up with governments which have promised aid to Sri Lanka.

  5. Amnesty International, Outspoken Journalist Killed in Sri Lanka, 9 January 2009. This was followed by an attack on a private television channel.

  6. Melani Manel Perera, Sri Lanka government behind murder of journalist, Speronews, 21 January 2009. Also, BBC services rebroadcast suspended, Journalists at risk in Sri Lanka: BBC
  7. In its Press Freedom Index for 2008, Reporters sans Frontiers ranked Sri Lanka in 165th place out of a total of 173 countries. Earlier this week, Reporters sans Frontiers expressed revulsion at the death of a Tamil journalist, Satyamoorthy, in the ongoing bombardment as a “war crime.”

  8. Professor Chomsky states: “There's a terrible burden of proof to bear for those who would advise violence as a solution, and I think the resort to violence has almost always been harmful, almost bitterly so, so I think the first assumption should be that international peacekeepers and diplomacy would be a far preferred outcome and only if it is simply impossible to execute should the situation be allowed to deteriorate into violence, which is usually very harmful for everyone.”

  9. Professor Chomsky goes on to caution the interviewer that war crimes are usually committed by both sides and that all of them need to be investigated if a tribunal were to sit on judgment; instead, he recommends that the society decide on the issue of amnesty and suggests a truth or reconciliation commission without punitive powers on the lines of South Africa, El Salvador or Guatemala. Professor Chomsky’s recommendation is a welcome step which can be part of a peaceful resolution.

  10. Ravi Nessman, Sri Lanka war near end, but ethnic tension remains, Associated Press, 5 February 2009.

  http://innapira.blogspot.com/2009/02/blog-post_19.html
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 6. #46

  Default

  Once Chomsky realized that he is "without a really deep knowledge of these matters would be just too presumptuous for an outsider to offer opinions", he should have declined the telephonic interview and gone on to read and understand the problem.
  Anyways.. Winning over Chomsky is not going to be of much use, in my opinion.


  v-
  Last edited by vasan; 02-20-2009 at 06:59 PM.
  Short Measures
  It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when the excellent lies before us - Isaac Disraeli

 7. #47

  Default

  வாசன்,
  அவர் ஓர் அரசவிழ்ப்ப ாளர் என்ற முறையில் மரியாதை இருந்தது, அவரின் மொழியும் மனமும், Failed States போன்ற நூல்களைப் படித் திருக்கிறே ன். ஏனைய நூல்களைப் பற்றிக் கேள்வி பட்டுள்ளேன ். படித்தேனில ்லை, பல விதயங்களில ் அவர் கருத்தை நானறியேன். அவரை அலசும் வாசிப்பும் என்னிடம் இல்லை. இந்த நேர்காணலைப ் பொறுத்தளவி ல் என் கருத்தும் உங்களடையதை ஒத்ததே!

  சில அறிவுய்திக ள் அறிவார்ந்த தளங்களில் வேலைத் திட்டங்களு டன் கிளம்பி யிருப்பதாக ப் படுகிறது. இந்த வலைப்பதிவு ம் இக்கவன ஈர்ப்பு விண்ணப்ப இயக்கம் பற்றியும் இணையத்தில் எழுதிவரும் நண்பர் ஒருவர் மூலம் அறிந்தேன். சமாலன், 'கலாச்சாரம அ-கலாச்சாரம் ' போன்ற நூல்களை யாத்த நாகார்ச்சு னன் போன்றோர் இவருக்குச் சில கருத்துக்க ளைத் தெளிவு படுத்த முற்படுவதா க அறிந்தேன். இந்நேரத்தி ல் கிடைக்கும் ஒரு சிறு துரும்பும் எமக்கு உதவி செய்யும் என்ற நோக்கில், ஆர்வமுள்ளோ ர் யாரும் பங்குபற்றக ் கூடுமென நினைத்துப் பதிந்துள்ள ேன்! அவரை நம் பக்கம் இழுப்பதால் எமக்காக ஒலிக்கும் குரல்களில் ஒன்று கூடுமென்றா ல், நல்லதே!
  Last edited by karki; 02-22-2009 at 08:18 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 8. #48

  Default

  அவரை வெல்வதால் எமக்காகக் ஒலிக்கும் குரல்களில் ஒன்று கூடுமென்றா ல் நல்லதே!
  உண்மைதான் கார்க்கி.

  However, considering how much the US State Dept "likes" Chomsky, its more helpful to draw the attention of a senator or at least a congressman to have some involvement from US Govt.

  But, yes.. every little thing helps.

  v-
  Short Measures
  It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when the excellent lies before us - Isaac Disraeli

 9. #49

  Default

  சென்னை பெப்ரவரி 22 - 2009 மெரினா கடற்கரை போர் நினைவகம் முதல் காந்திசிலை வரை

  அன்புள்ள நண்பர்களுக ்கு,
  நிறைய பேசியாயிற் று. நிறைய விவாதித்தா யிற்று. மனிதாபிமான ம் பற்றி. தற்கொலைப் படையைப் பற்றி. தற்கொலையின ் முட்டாள்தன ம் பற்றி. தற்கொலையின ் தியாகம் பற்றி. ராஜீவ் காந்தியின் கொலைப்பற்ற ி. அதன் துன்பியல் பற்றி. அதன் மர்மங்கள் பற்றி. இந்திய தேச இறையாண்மைப ் பற்றி. தடைசெய்யப் பட்ட இயங்கங்கள்
  பற்றி. அவைகளைப் பற்றி பேசுவதின் சட்ட சிக்கல் பற்றி.
  அந்த தடையின் நியாயங்கள் பற்றி .அந்த தடையை உடைப்பதை பற்றி. இன வெறுப்புகள ் பற்றி. மனிதக் கேடயங்கள் பற்றி. பாதுகாப்பு வளையம் பற்றி. Cocentration Camp பற்றி. இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட ு பற்றி. தமிழ் தேசிய பிரிவினை வாதம் பற்றி. இந்தியனாய் இணைவோம் பற்றி. தமிழனாய் எழுவோம் பற்றி. பயங்கரவாதி கள் பற்றி. விடுதலைப் போராளிகள் பற்றி. மதவெறிகளைப ் பற்றி. எல்லாம் கடந்த மனிதநேயம் பற்றி…..
  எல்லாம் கடந்து ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் அங்கே பிணங்கள் குவிவதை யாரும் மறுப்பதற் கில்லை. இன அழித்தல் நடப்பதை யாரும் அறியாம லில்லை. பிணங்களின் மேல் ஒன்றும் நடக்கவில்ல ை என்று சத்தியம் செய்ய நாம் தயாராயில்ல ை.
  நேற்று(17- பெப்ரவரி-2009) கொல்லப்பட் ட 104 (50 குழந்தைகள் உள்பட) உயிர்களுக் காய் இந்த புத்தாண்டி ல் மட்டும் இறந்த 1700 உயிர்களுக் காய்
  4000 மேற்பட்ட படுகாயப் பட்டவர்களு க்காய இதுவரை 60 ஆண்டுகளில் இறந்த 70 000 அப்பாவி தமிழர்களுக ்காய் ஒன்று கூடுவோம் ஒரே குரலாய் ஒரே குறிக்கோளோ டு
  ‘போர் நிறுத்தம் வேண்டும். இன அழித்தலை நிறுத்த வேண்டும். எந்த அரசியல் உள்நோக்க முமில்லை. எந்த அரசியல் கட்சியுமில ்லை
  பொதுமக்கள் இணைந்து பொதுமக்களா ல் நடத்தப்படு ம் இந்த மாபெரும் அமைதி நடைக்கு ஒன்று கூடுவோம்

  இடம்: போர் நினைவகம் தொடங்கி காந்தி சிலை வரை, மெரினா கடற்கரை, சென்னை

  நாள் : 22- பெப்ரவரி – 2009 (ஞாயிறு)

  நேரம் : மாலை 4 மணி

  இதுவரை வர அழைப்பு விடப்பட்டவ ர்கள் மற்றும் சம்மதித் திருப்பவர் கள்

  1.இந்து மதம் சார்ந்த அமைப்புகள் (வாழும்கலை (ART OF LIVING),), இன்னும் பிற அமைப்புகள்
  2. முஸ்லீம் மதம் சார்ந்த மதத்தலைவர் கள் மற்றும் அமைப்பினர்
  3. எல்லா கிருஸ்து அமைப்புகள்
  4. புத்த பிக்குகள்
  5. திராவிடர் கழகம் (கட்சிகள் அல்ல)
  6. மருத்துவர் கள் அமைப்புகள்
  6. பொறியாளர் சங்கம்
  7. வணிகர் சங்கங்கள்
  8.ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள ்
  9. அரசுத்துறை ஊழியர்கள்
  10. அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் கூட்டமைப்ப ு
  11. விளையாட்டு துறை சார்ந்த சங்ககங்கள்
  12 .கலைத் துறையினர் (நடிகர் சங்கம், துனை நடிகர் சங்கம், இயங்குனர்க ள்)
  13. தன்னாற்வ தொண்டு நிறுவனங்கள ்
  14. வணிக நிறுவனங்கள ்
  15. அனைத்து மீனவ அமைப்புகள்
  16. பத்திரிக்க ை யாளர்கள்
  17. பதிவர்கள்
  இன்ன பிற அமைப்புகளு ம்…

  ஓர் இனம் அழியும் பொழுது நடுநிலைமை என்பது மனிதத்தன்ம ை அல்ல. ஒன்று படுவோம் இன அழித்தலைத் தடுப்போம்
  இனஅழித்தலு க்கு எதிரான இந்தியர்கள ் www.indiansagainstgenocide.org
  உங்கள் நண்பர்களுக ்கு தெரியப டுத்துங்கள ். அழைத்து வாருங்கள். இந்த அமைதி நடையின் மூலம் ஓர் அமைதியைக் கோருவோம்
  Last edited by karki; 02-22-2009 at 08:20 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 10. #50

  Default

  www.indiansagainstgenocide.org

  இன அழிப்புக்க ு எதிரான இந்தியர்கள ் என்ற ஒருங்கத்தி ன் மூலம் தமிழ் மையத்தைச் சேர்ந்த பழஞ்சவையக் குரவர் அருட்திரு. செகத் கசுபார் அடிகளார், வாழும் கலை இரவிசங்கர் போன்றோரின் முயற்சியில ் அரசியற் கட்சிசாரா ஆர்வலர் ஒருங்கிணைந ்து நடத்திய பேரணியில் கொண்டு செல்லப் பட்ட பதாகைகள் சில..


  மேலதிகச் செய்திகளும ் பதாகைகளும் இங்கே:
  http://truetamilans.blogspot.com/200...g-post_22.html
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  வதைகூடங்கள ாகப் பரிணமிக்கக ் காத்திருக் கும் தமிழர்கள் அடைக்கப் பட்டிருக்க ும் முகாம்கள் பற்றிய கட்டுரை ஒன்று இங்கே:

  http://djthamilan.blogspot.com/2009/02/blog-post.html

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://www.puthinam.com/full.php?2b1...424OO3a030Mt3e


  http://www.puthinam.com/full.php?2b1...424OO3a030Mt3e

  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28483

  http://www.puthinam.com/full.php?2bV...426OQ3a024Oq3e  http://www.puthinam.com/full.php?2bV...435SO3b020Tr3e
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 11. #51

  Default

  Centennial College Tamil students are organizing a Massive Rally on Thursday February 26, 2009 from 10:00 am- 2:00 PM at Markham and Progress.

  Enough is enough, we have been protesting for the past 3 months and what have we accomplished?

  "Stop genocide", "Canada Help Us", "We want justice"

  Did they stop the Genocide?

  Did Canada help us?

  Did our people get their justice?

  More than 2000 people have died within the past 2 months alone?

  No one in this world has voiced for us.

  No more DESPERATE Protests!

  We have to show this country who we are and what we are in support of, a separate Tamil Eelam! We want Tamil Eelam. We believe in the fight for freedom! And it's not good enough if only we know this fact, THEY too have to know! So come out and show your support. Wear your Tamil Eelam Colors, and come with your Tamil Eelam spirit.  http://www.youtube.com/watch?v=rBT_zyC9A38

  http://www.youtube.com/watch?v=9dVvtMp145k
  Last edited by karki; 03-18-2009 at 10:09 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 12. #52

  Default

  Slave camp suspected in Ki'linochchi hospital building
  [TamilNet, Friday, 27 February 2009, 17:34 GMT]

  A slave camp consisting male and female members 'chosen' from the fleeing civilians by the Sri Lanka Army (SLA) is reportedly setup in the abandoned Ki'lnochchi hospital building, reported TamilNet correspondent in Vanni, citing unverified information reaching Mullaiththeevu from males who escaped from the camp. According to the sources, men are kept at the downstairs for forced labour and women kept in the upstairs for abuse by the SLA soldiers who are on temporary leave.

  Wailing and screaming of women are commonly heard from the upstairs, the sources revealed.

  The screening of the civilians who fled took place at two centres, in Visuvamadu and in Ki'linochchi.

  Many youngsters were reportedly missing during the screening process.

  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28548
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://tamilskynews.com/index.php?op...4-04&Itemid=54

  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 13. #53

  Default  புறக்கணிப் போம் வாரீர்! அரச பயங்கரவாதி களின் பொருளாதாரத ்தை அசைக்க...

  ஒரு அரசு என்பது மிகப் பலரால் கூட்டாகத் திட்டமிட்ட ு இயக்கப் படும் பெரிய எந்திரம். அதனை எதிர்ப்பதெ ன்பது சுளுவானதல் ல! சாத்தர் (சாதாரணர்) ஆகிய எம்மால் வன்முறையின ்றி, நேர/ஆற்றல் விரயம் ஏதுமின்றி வெகுசன ஆய்தங்களால ் அந்தப் பெரிய எந்திரத்தை அசைக்க முடியும், ஏன் பெரிய அடியைக் கூடக் கொடுக்க முடியும். அவ்வாய்தங் கள் ஒத்துழையாம ை மற்றும் புறக்கணிப் பு ஆகும். பலகோடி வெள்ளிகள் (dollars) முதலிட்டு தனது படிமத்தைக் (image) காக்கவும், நாட்டுக்கு வருவாயைத் தருவிக்கவு ம் இலங்கை அரசு உலக நாடுகளெங்க ும் தனது குப்பாயம் (coat), கொத்தாடை (suit) போட்டுத் தை(tie) கட்டிய அடியாட்களை (அதாவது அம்பரக/ தூதுவரக அதிகாரிகளை ) வைத்து வெகுவாகத் தனது பரப்புரைகள ை, விளம்பரங்க ளை, சுற்றுலவிய ரை ஈர்க்கும் நிகழ்வுகளை நடத்தி வருகிறது. இவர்கள் பதவிகள் காரணமாக இவர்களால் எப்போதும் ஒவ்வோர் நாட்டிலும் உள்ள உயர்மட்ட மக்களிடமும ், செல்வாக்கு ள்ளோரிடமும ், சீமான்களிட மும் நட்பு ஏற்படுத்த முடிகிறது. இவ் வகையில் தங்கள் கருத்துக்க ளை, பொய்ப் பரப்புரைகள ை
  ஒவ்வோர் நாட்டிலும் கட்டவிழ்த் து விட முடிகிறது. ஈழத்தில் நடைபெறும் இனப் படுகொலையைப ் பூசி மெழுக முடிகிறது. எப்போதும் மேல் மட்டத்தின் கருத்துக்க ள், கருத்தியல் கள் தாம், பெரும்பாலு ம் பொது மக்களிடமும ் திணிக்கப் பட்டு, உண்மையென நம்ப வைக்கப் படுகின்றன. பசுமலைகளும ், தேயிலைத் தோட்டங்களு ம், ஒளிர் நீலக் கடல்களும் நிறைந்த குட்டிச் சொல்க்க புரியாக கதையளக்கப் படும் சிறு முத்தான தீவின் எழிலைப் பார்க்க வெளிநாட்டு ச் சுற்றுலவிக ள் அழைக்கப் படுகின்றனர ். பலரும் சென்றே
  வந்திருக் கின்றனர். இலங்கையின் முகமையான வருமானம் சுற்றுலாத் துறையிலும் இருக்கின்ற து. வெளி நாடுகளிலிர ுந்து செல்லும் இந்நாட்டோர ுக்கு அவர்கள் பணம் படைக்கலமாக மாறப் போகிறது என்பது தெரிந்திரு க்குமா எனத் தெரியாது. ஆகவே இலங்கைக்கு ச் செல்ல எத்தனிக்கு ம் சுற்றுலவிக ளை இது பற்றி எச்சரிப்பத ு வெளிநாட்டி ல் வாழும் தமிழர்கள், மாந்த நேயர் அனைவரதும் கடமையாகிறத ு. நம்மிற் பலர் இரோப்பா, ஆத்திரேலிய ா மற்றும் அமெரிக்கக் கண்டங்களில ் வாழ்ந்து வருகிறோம். அங்கு எமக்கான எம் தாயகப் பொருட்கள் பெரும்பாலு ம் (ஒன்றுபட்ட அமெரிக்க நாடுகள் தவிர்ந்த ஏனைய நாடுகளில்) ஈழத் தமிழர் நடத்தும் ஆசியப் பொருட்கடைக ளில் கிடைக்கின் றன. மாச்சில், அட்டில்கள் (biscuits & cookies), சுவையான குடிப்பு (Orange barley, Necto, Portello)வகைகள், பால்மா வகைகள் (இவற்றின் தரம் ஏற்கனவே மேற்குலகில ் நாறியது தான்!), மரக்கறிகள் , கடலுணவுப் பொருட்கள், சுவையூட்டி கள், உசிலைப் (மசாலா) பண்டங்கள் இன்னும்பிற சில்லறைப் பொருட்கள் என இவற்றிற் பல இலங்கையிலி ருந்து தாம் ஏற்றுமதி ஆகின்றன. இலங்கை மாறுகடை / சந்தைப்படு த்தற் திணைக்களம் (Sri Lankan Marketing Department) எனப் படும் அரச உறுப்பகம் ஒன்றே இவற்றை புதுக்கி அனுப்பி வைக்கிறது. இது முதல் வகை நேரிடையாகக ் காணக் கிடைக்கும் இலங்கைப் பொருட்கள். இது அதன் பொதிகளிலே எழுதியிருக ்கும், முத்திரை பதிந்திருக ்கும். இரண்டாம் வகை, இங்கிருக்க ும் ஈழத்தாரே இலங்கையிலி ருந்து இயல்(raw) பொருட்களைப ் பெற்று அவற்றைப் புதுக்கிப் பொதிகளிலிட ்டு விற்பனைக்க ு விடுவது. இவற்றை அதனதன் பொரிம்பு (brand), வணிகக்குறி (trademark) கொண்டு கண்டு கொள்ளலாம். இவையும் புறக்கணிக் கப் பட வேண்டியவைய ே, ஆனால் இவற்றை இனங்காண்பத ு சரவலாகையால ், முதற் கட்டமாக முதல்வகை நேரடி 'இலங்கை மாறுகடைத் திணைக்கள' முத்திரை கொண்ட பொருட்களைப ் நாமனைவரும் புறக்கணிப் பது இக்காலத்தி ல் நம்மாலான சிறந்த பணியாகும். இரண்டாம் வகைப் பொருட்கள் பற்றிய பட்டியலாக் கத்தில் தமிழார்வலர ் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. நாம் புறக்கணிக் கத் தலைப் பட்டோமானால ், பலமுறை அறிவுறுத்த ியும் கேட்கா கடைக்காரர் பலர் இலங்கையிலி ருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதைத் தவிர்த்து, மாற்றுத் தேடுவர். ஏனெனில் காழகம் (Burma), மலையகம் (Malaysia), சிங்கை, கம்போடியா, இந்தோனேசிய ா போன்ற நாடுகளி லிருந்தும் நமக்கான பொருட்களைப ் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அவர்களிடமு ம் அதே பொருட்கள் உள்ளன. நாம் புறக்கணித் தால் தமிழ் வணிகக் குமுகம் மாற்று வழி தேட முற்படும். செய்வோமா நாம்?
  Last edited by karki; 03-02-2009 at 06:21 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 14. #54

  Default

  அரச பயங்கர வாதிகளுக்க ு மறைமுகமாகப ் பணம் போய்ச் சேராதிருக் க நண்பர்களே, தயவு செய்து பின்வரும் பொருட்களை வாங்குவதைத ் தவிர்க்கவு ம்! எம் பணத்தை வைத்தே எம் உறவுகளைக் கொல்லப் படைக்கலம் வாங்கப் படுகிறது, இனவெறிப் படையினருக் குச் சம்பளமாகப் போகிறது! கடையில் சாமான் வாங்குகையி ல் அது எங்கிருந்த ு வந்திருக் கிறதென்பதை தெரிந்து வாங்கவும்! இல்லையெனில ் கடைக்காரரை வினவவும்!

  1. இலங்கை மாறுகடைத் திணைக்கள உணவுப் பொருட்கள், சுவையூட்டி கள்

  2. உடுபொருட்க ள், ஆடை வகைகள்

  3. தென்னை சார் பொருட்கள்

  4. தேயிலை வகைகள்

  5. கடல்படு பொருட்கள், மீன்வகைகள் , தகர மீன் வகை (tinfish) வகைகள், காய்கறிகள்

  6. இலங்கையிலி ருந்து இயல்பொருளா ய் ஏற்றுமதியா கி இங்கு எம்மவராற் புதுக்கப்ப ட்ட பொருட்கள்


  மிக மிக முகமையாக யாரும் இலங்கை வான்வழிச் சேவையைப் (Sri Lankan Air lines) பயன்படுத்த வேண்டாம். அதைத்தவிர் த்து மாற்று வான்வழி நிறுவனங்கள ை நாடவும்!
  நான் மட்டும் செய்வதால் எல்லாம் சரியாகி விடுமா? பெரிய இழப்பு அவர்களுக்க ு ஏற்படுமா என்று யாரும் எண்ண வேண்டாம். நாம் நம் பங்கைச் செய்வோம். பயன் கைமேற் கூடும். ஒன்றுபட்டா ல் உண்டு வாழ்வு!!!!!

  தோழமையுடன் ,
  கார்க்கி

  http://tamilskynews.com/index.php?op...2-20&Itemid=53
  Last edited by karki; 04-06-2009 at 07:27 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 15. #55

  Default  இது பற்றி மின்னஞ்சல் வழியான விழிப்புணர ்வுச் சங்கிலி தொடர்கிறது . அப்படிப் புறவரிக்கப ் பட்டு வந்த ஒரு மின்னஞ்சல் :

  Every time you buy something made in Sri lanka you are giving foreign exchange to the STATE TERRORISTS to buy arms and ammunition to kill our own brothers and sisters. Do you really need the Sri Lankan products? So you become an accessory to the mass scale murder going on in Tamil Eelam. So can you please at least for 100 days refrain from buying any product made in Sri Lanka.
  Also investors can you please stop purchasing Bonds, Treasury bills and Share in Corporations.

  We have listed below a few products

  1. Food item from Marketing department

  2. Food items by Larich, Maliban, Nestle milk products

  3. Food items imported by Sri Lankan Tamils and packed here.

  4. Clothing is super markets

  5. Products made from Rubber and Coconut

  6. All forms of tea.

  7. Medicinal products

  8. Fish, Fish products and Vegetables etc

  Ask your retailer if the products are from Sri Lanka. If they do, DON'T BUY, if you do then don't compalin about the atrocities. We are also offering opportunity for young entrepreneurs to manufacture and market these products locally. Please contact the respective government food inspection agencies to check the quality of the food items sold.

  In fact we are contacting the Canadian Food Inspection Agency to inspect these products for food safety. The retailers are willing cooperate but they want the consumers to lead the boycott and the they will stop selling these products.

  Also on the list must be,

  9. Bonds

  10 Treasury Bills

  11. Shares in Corporations

  12. More than necessary remittance to Sri Lanka.

  LETS DO IT FOLKS. EVERY LITTLE BIT COUNTS.We must pursue a policy of relentless pursuit to tame these barbarians. Never ever let your pressure down. Never ever give up!!!!

  Last edited by karki; 03-26-2009 at 07:58 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 16. #56

  Default

  வரும் நாடாளுமன்ற த் தேர்தலில் தமிழகத்தில ் மாற்றம் வேண்டி..

  தேர்தல் புறக்கணிப் பு அவசியமா? மாற்றம் சாத்தியமா?- தமிழ் சசி

  ஈழப் பிரச்சனையி ல் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுக ள் காரணமாக அதிருப்திய ில் இருக்கும் பலர் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையு ம் புறக்கணிக் க வேண்டும் என்ற உணர்வுகளை எழுப்பி வருகின்றனர ். தமிழகத்தில ் இருக்கும் இரு பெரும் அரசியல் கட்சிகளான திமுக, அதிமுக போன்றவற்றி ன் செயல்பாடுக ள் இந்தப் பிரச்சனையி ல் அதிருப்திய ை ஏற்படுத்தி யது ஒரு புறம் என்றால் பாமக, மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட ் கட்சி போன்ற கட்சிகளின் செயல் பாடுகளிலும ் பெரிய ஆரோக்கியம் இல்லை. தேர்தலுக்க ு ஒரு கூட்டணி, ஈழத்திற்கு ஒரு கூட்டணி என்று எந்த வகையிலும் ஈழ மக்களுக்கு உதவாத சந்தர்ப்பவ ாத நிலைப் பாட்டினை தான் இந்த சிறிய கட்சிகள் எடுத் திருக்கின் றன. எனவே இந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையு ம் புறக்கணிக் க வேண்டும். அதற்கு தேர்தல் புறக்கணிப் பு ஒன்றே சரியானதாக இருக்கும் என்ற கருத்தை தமிழகத்தில ் பலர் முன்வைத்து வருகின்றனர ். இன்றைக்கு உள்ள சந்தர்ப்ப வாத கட்சிகளின் போக்கினால் அத்தகைய எண்ணம் எழுந்தது. தவிரவும், ஓட்டு அரசியல், மக்களின் வாழ்வியல் பிரச்சனைகள ை புறந் தள்ளுவதும் இந்த எண்ணம் வலுப் பெற்றதற்கு காரணம்.

  ஆனால் இது சரியானது தானா? நடைமுறையில ் இது எத்தகைய விளைவுகளை ஏற்படுத்து ம் என்பன போன்று யோசித்தவைக ளை முன்வைப்பத ே இந்தக் கட்டுரையின ் நோக்கம்......... ..

  http://keetru.com/literature/essays/tamilsasi.php


  http://changefortn-english.blogspot.com/
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 17. #57

  Default

  தன் படையுந் தெரியாது மாற்றான் படையுந் தெரியாதென ஒரு சொலவடை உண்டு. அது யாருக்குப் பொருந்துமோ , இலங்கை இன வெறி அரசுக்கு நன்றாகப் பொருந்தும் . வான் குண்டுத் தாக்குதல்க ளில் மக்களைக் கொன்று குவித்து வரும் வேளையில், போராளிகளிட ம் பிடிபட்டுக ் காப்பகம் ஒன்றில் இருந்த சிங்களப் படையினர் மீதும் குண்டுகளை வீசிச் சென்றிருக் கிறது. அதில் ஒருவர் சாவைத் தழுவி இருக்கிறார ். இது பற்றிய நேர்காணல் ஒன்று. சிங்களத்தி ல் இருக்கும் பேச்சின் சாரம், அங்கு மக்கள் படும் கட்டம் பற்றியும், குண்டு வீச்சு, அதில் மாண்ட உடன் படையினன் பற்றியும், போராளிகளைப ் பற்றியும் இருப்பதாகத ் தெரிகிறது!!!

  http://video.yahoo.com/watch/4572545/12242405
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sri Lankan commandos sexually abuse 14-year-old Tamil girl in Batticaloa
  [TamilNet, Monday, 02 March 2009, 13:53 GMT]

  Special Task Force (STF) commandos in Vellaave'li police division in Batticaloa are alleged to have sexually abused a 14-year-old Tamil girl in front of her mother during a cordon and search conducted Sunday early morning in Vallaave’li, sources in Batticaloa said. The medical officer who examined the girl admitted to Batticaloa Teaching Hospital confirmed that she had been sexually abused. The STF commandos, having ordered all the men in the area to go to a temple, interrogated the women who were left alone in the houses collecting particulars about members of the family besides sexually abusing them.

  The neigbhours had heard women screaming and when they had tried to go for their help STF commandos had obstructed them, the sources further said.

  Meanwhile, Batticaloa police interrogated the sexually abused girl in the hospital for many hours Sunday.

  The residents of Vellaave’li are gripped in terror following the above incidents.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ஒருவேளை கஞ்சியோடு வாழ்வு! உலகம் கைவிட்ட வன்னி மக்களை பட்டினி கொல்கின்றத ு: 4 நாட்களில் 10 சிறுவர்கள் உட்பட 18 தமிழர்கள் பலி!!

  [சனிக்கிழமை , 28 பெப்ரவரி 2009, 06:42 பி.ப ஈழம்] [வவுனியாவில ிருந்து த.சுகுணன்]

  வன்னியில் சிறிலங்கா படையினர் தொடர்ச்சிய ாக மேற்கொண்டு வரும் நில ஆக்கிரமிப் புப் படையெடுப்ப ு காரணமாகவும ், உலகத் தொண்டு நிறுவனங்கள ின் உதவிகள் எதுவும் கிடைக்காத காரணத்தினா லும் ஏற்பட்டுள் ள பட்டினி அவலத்தினால ் கடந்த 4 நாட்களில் 10 சிறுவர்கள் உட்பட 18 தமிழர்கள் வன்னியில் உயிரிழந்து ள்ளனர்.
  http://www.puthinam.com/full.php?2a0...438XQ3a03ZPo3e
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://tamilskynews.com/index.php?op...4-04&Itemid=54

  http://www.youtube.com/watch?v=EyD_CT6n9Pc&
  http://www.youtube.com/watch?v=xkoFQTuQy9I
  http://www.youtube.com/watch?v=VGOCFFZicP4
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 18. #58

  Default

  உலகெங்கும் உறவுகள் இருந்தும், உணவேதும் இல்லாது மரஞ் செடி கொடிகளை உண்டு, மிக மோசமான நிலையில் எம் இனம் இருப்பதைப் பாருங்கள்:

  வன்னியில் பட்டினிக்க ொடுமை: அடம்பன் கொடி இலைகளை வறுத்து உண்ட அறுவர் மருத்துவமன ையில் அனுமதி

  Tuesday, 03 March 2009 17:13 தராக்கிராம ் இலங்கை செய்திகள்

  வன்னியில் சிங்கள ராணுவத்தின ் தாக்குதலால ் பலியாகும் அப்பாவித் தமிழர்கள் ஒருபுறபுறம ிருக்க, பட்டினி கொடுமையால் பலியாகும் தமிழர்களின ் எண்ணிக்கைய ும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்து ள்ளது.

  சிங்கள அரசின் போர் முனைப்பினா ல் வன்னயில் குறுகிய நிலப் பரப்பினுள் முடக்கப் பட்டுள்ள மக்கள் பட்டினிச்ச ாவை எதிர்கொள்ள ும் அவலம் ஏற்பட்டுள் ளது.

  முல்லைத்தீ வு மாவட்டத்தி ல் உள்ள மாத்தளன் மருத்துவ மனையில் பட்டினி காரணமாக அனுமதிக்கப ் பட்டிருந்த ு 5 தமிழர்கள் உயிரிழந்து ள்ளனர்.
  .............................. .............................. ...........................

  http://tamilskynews.com/index.php?op...2-20&Itemid=53  http://tamilskynews.com/index.php?op...5-23&Itemid=56
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  தாளிகைப் பரிவுடைமைக ்குக் குரல் கொடுக்க கீழுள்ள தொடுப்பைச் சொடுக்கி கையொப்பமிட வும்...

  http://www.freeourpress.com/

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28569

  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28565

  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=28564
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  STF kills mother of raped girl in Batticaloa
  [TamilNet, Tuesday, 03 March 2009, 11:04 GMT]

  Sri Lankan Special Task Force (STF) commandos who had sexually assaulted a 14-year-old Tamil girl Sunday in Vellaave’li police division, again went to the girl’s house Monday between 8:00 p.m and 9:00 p.m where they assaulted her father first and then severely tortured her mother before killing and dumping her body in the well as punishment for complaining against the STF with Batticaloa police for raping her daughter. The father was held bound while the commandos beat the mother to death, the neighbors said.
  .............................. .............................. ............
  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28585
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  மின்னஞ்சலி ல் வந்தது..:

  A lot of people knew Sunday Leaders wife Samarasinhe had fled from Sri Lanka and is now in Hiding... She has given a radio interview to Canadian CBC Radio.....

  http://www.youtube.com/watch?v=GApzsh_tkTA

  வன்னியில் எம் மக்கள் மீது வீசப்படும் கொத்துக் குண்டுகளை தடுத்து நிறுத்த அனைவரும் ஒன்றிணைவோம ்.இந்த இணைப்பிலுள ்ள படிவத்தினை பிரதியெடுத ்து உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் தெரிந்தவர் களிடம் கையொப்பம் வாங்கி எமக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கவும்.

  குறைந்த பட்சம் ஒருவர் ஒரு படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து அனுப்பி வையுங்கள். நாம் தாமதிக்கும ் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஓர் உயிர் மண்ணில் சாய்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள ். கீழே உள்ள இணைப்பிலிர ுந்து பெறவும்

  படிவத்தை பெற.......

  http://www.tamilskynews.com/index.ph...23&Itemid=56//


  http://www.publications.parliament.u...09022444000019
  Last edited by karki; 03-03-2009 at 06:34 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 19. #59

  Default

  http://www.youtube.com/watch?v=WvBNY57D0l8

  http://www.youtube.com/watch?v=QPNtIcErdxU

  Unitary Ceylon was an error: British Politician
  [TamilNet, Monday, 02 March 2009, 15:45 GMT]

  A Conservative Party politician in the United Kingdom, Dr. Rachel Joyce, apologised Sunday for the error of Colonial Britain in making a unitary Ceylon out of two nations, the Tamils and the Sinhalese. “The Tamil people have lived on the island currently called Sri Lanka for millennia - in their own contiguous, distinct, geographical territory. They lay claim only to the territory they have historically lived in. In fact, the 3 million Tamils of the island constituted a self governing nation until invaded and occupied by Colonial powers – in particular Britain, who amalgamated them with the Sinhala nation purely for convenience. In retrospect, this cultural naivety was a mistake that has caused problems since independence,” she said in a meeting held at Harrow, where Bruce Fein, a constitutional expert from the United States was the guest speaker.
  .............................. .............................. ........
  http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=28569


  http://www.sankathi.com/index.php?ma...t01returnid=51
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 20. #60

  Default

  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

Closed Thread
Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts