ஒரு சொல்லில் பதில் சொல
+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: ஒரு சொல்லில் பதில் சொல

 1. #1

  Default ஒரு சொல்லில் பதில் சொல

  Quote Originally Posted by fuit guzP
  என்னை வெறுக்கின் றாயா
  விரும்புகி ன்றாயா
  ஆணித்தரமாக சொல்
  என்னை வாழச்சொல்க ின்றாயா
  வீழச்சொல்க ின்றாயா
  முடிவாய்ச் சொல்

 2. #2

  Default IRC xDCC боты

  Хай! Хочу поинтересоваться у русскоязычных пользователей не осталось ли посреди них пользователей такой архаичной штуки как xDCC, в прошлом беспричинно раздавали варез для irc - пример irc сервера, после появились трекеры и сие чудо кануло в лету. Беспричинно вот теперь хотел свербеж собрать необходимое число подобных xDCC раздавалок (ботов) чтобы определённых задач, немного-немало связанных с политикой. Простой пожирать мысль, хотелось свербеж проверить её для практике, рассмотрю различные варианты управления данными ботами, приветствуется веб-интерфейс чтобы отправки команд.

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts