கலக்கலாக ஒரு ‘காதல்’ கடிதம்!!!!!!!!!!

ஒரு கோயம்புத்த ூர் குசும்புக் கார அன்பரின் கைவண்ணமே இங்கு நீங்கள்
காண்பது. நகைச்சுவைய ாக மட்டுமே பார்ப்பவர் கள் தொடரவும். மற்றவர்கள் வெளியேறிவி டலாம் (ஆக்கம் என்னுடையதல ்ல! மின்னஞ்சலி ல் வந்தது. எழுதிய அன்பர் பெயர் தெரியவில்ல ை. அவர் எங்கிருந்த ாலும் வாழ்க!)

காதலிக்கு ஓர் கடிதம்!

அன்பே!

நீ சொன்னாய் என்பதற்காக த்தான் உனது அப்பாவிடம் பேசிப் பார்க்கலாம ் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன். ‘அலுவலகத்த ில் இருக்கிறேன ் , நீல்கிரிஸி ல்
சாயங்கலாம் சந்திக்கலா ம்’ என உன் தகப்பன் தொலைபேசியி ல் சொன்னபோது கடமை தவறாதவனின் மகளைத்தான் காதலித்திர ுக்கிறோம் என இறுமாந்திர ுந்தேன்.

சொன்னபடி ஐந்து மணிக்கெல்ல ாம் வந்தமர்ந்த உனது அப்பனைப் பார்த்த போது ‘எருமை மாட்டிற்கு மான் குட்டி எப்படி பிறந்தது?!’ என்ற பழைய கவிதைதான் நினைவிற்கு வந்தது. மான்குட்டி என்ற வர்ணனை உனக்கு அதிக பட்சம்தான் என்றாலும் எருமை மாடு என்பது உனது அப்பனுக்கு மிகக் குறைந்த பட்சம்தான் . அந்தக் கடையில் பில் போடுவதற்கா க இருந்த கம்ப்யூட்ட ரைத் தவிர மீதம் இருந்த அனைத்தையும ் தீன்று தீர்த்துவி டும் வெறி அவரது கண்களில் மின்னியதை நான் கவனிக்கத் தவறிவிட்டே ன். சரி எதையாவது சாப்பிட்டு விட்டு பேச்சைத் துவங்கலாம் என சர்வரை அழைத்தேன். அதற்குப் பின் உனது அப்பனின் கைங்கர்யத் தால் சமையல் கட்டிற்கும ் டேபிளிற்கு ம் இடையே சுமார் ஐம்பது ஓட்டங்கள் எடுத்தான் சர்வர். ராயப்பாஸில ும், தலப்பாகட்ட ிலும் நீ புஃல் கட்டு கட்டுவது ஒரு ஜெனடிக் பிரச்சனை என்பதைக் கண்டுகொண்ட ேன். வேழ முகம்தான் இல்லையே தவிர பேழை வயிறு இருக்கிறது உன் பரம்பரைக்க ே…

அவரது வேட்டையை முடிவுக்கு கொண்டு வர இயலாதவனாக கையறு நிலையில் இருந்தபோது ‘ தம்பி இப்பல்லாம் முன்ன மாதிரி சாப்பிட முடியறதில் லபா… வயசாச்சில் ல…’ என தன் திருவாய் மலர்ந்தார் . திடப்பொருட ்களிலிருந் து ரோஸ்மில்க் போன்ற திரவப் பொருட்களுக ்கு மாறினார். அப்பாடா, முடித்து விட்டார் என்ற ஆசுவாசத்தை ‘ ஒரு கஸாடா’ என்ற வார்த்தையி ல் உடைத்தார். கஸாட்டாவும ், ஜர்தா பீடாவும் சாப்பிடுவத ில்லை என்பதைத் தவிர திருச்செந் தூர் கோவிலில் உண்டைக்கட் டிக்கு காத்திருக் கும் கோவில் யானைக்கும் உனது அப்பனுக்கு ம் ஆறு வித்தியாசங ்கள் கூட இல்லை. ‘தம்பி எப்ப சாப்பிட்டா லும் கடைசியா ஒரு ஐஸ் க்ரீம் சாப்பிடுறத ு நல்லதுப்பா ’ என்ற
அவரது கூற்றில் இருந்த கடைசியா எனும் வார்த்தைதா ன் எனக்கு வாழ்வின் மீது நம்பிக்கைய ை ஏற்படுத்தி யது.

‘சார், நான் உங்க பொண்ணை விரும்புறே ன். அவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறே ன். அது விஷயமாப் பேசத்தான் உங்களுக்கு போன் பண்ணினேன்’ என்று மெல்ல பேச்சைத் துவங்கினேன ். ‘ அப்ப போனவாரம் இதே விஷயமாப் பேச ‘ஆனந்த பவனுக்கு’ வந்தது நீங்க இல்லையா தம்பி?!’ என ஆச்சர்யமாக அவர் கேட்டபோதுத ான், மொத்தக்குட ும்பமும் இரை எடுப்பதற்க ென்றே எவனையாவது இரையாக்குவ தை புரொபஷனல் டச்சோடு செய்கிறீர் கள் என்பதை உணர்ந்தேன் . ”

“தம்பி இது பெரிய விஷயம், ஒரு நாளில் பேசித் தீர்த்துவி ட முடியாது. நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க… நாளக்கி சாயங்காலம் அன்னபூர்ணா வந்துடுங்க … அப்ப பேசிக்கலாம ்” என்ற உனது தகப்பனைக் கொலை செய்ய அந்த நேரம் என்னிடம் துப்பாக்கி இல்லாமல் போனது துர்பாக்கி யமே.

இப்படிக்கு ,
இரை தேடும் குடும்பத்த ிற்கு இரையாகி விடாமல் இறையருளால் தப்பித்த உன்னுடைய முன்னாள் காதலன்.