Truyền nghề tạo GMAIL không ngừng
- Tùy ý tạo Gmail VN hoặc US
- Kích hoạt SMS cho ko dừng TK gmail mà không mất tiền mua sim rác
- Học xong mở được dịch vụ bán Gmail kiếm sống
Học phí không rẻ. Từ 0 VNĐ -5 triệu. Tùy duyên :D

LH 0934225077