Backlinks là những liên kết đến một website. Đặt liên kết Website ban sơ cực kỳ quan trọng (trước khi sự xuất hiện trên các dụng cụ độ) như là một công cụ chính của trang web chuyển hướng;
hiện tại ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa phương tiện lùng (SEO). Số lượng Backlink (liên kết) là một trong những dấu hiệu của sự phổ quát hay tầm quan yếu của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, bàn luận liên kết giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt kết liên bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc liên kết đến một số lượng lớn Website khác giúp truyền bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng nhịp tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 liên kết Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://xn--tuynartist-4t3e.vn/lphid2.html