Backlinks là những kết liên đến một website. Đặt kết liên Website ban đầu cực kỳ quan trọng (trước khi sự xuất hiện trên các dụng cụ ngần) như là một dụng cụ chính của trang web chuyển hướng;
Ngày nay ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa dụng cụ từng (SEO). Số lượng Backlink (liên kết) là một trong những dấu hiệu của sự phổ biến hay tầm quan trọng của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, luận bàn kết liên giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt liên kết bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc kết liên đến một số lượng lớn Website khác giúp quảng bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng cơ hội tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 kết liên Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://xn--myozone-hwa.vn/lphid2.html