Backlinks là những kết liên đến một website. Đặt liên kết Website ban đầu cực kỳ quan yếu (trước khi sự xuất hiện trên các phương tiện lớp) như là một công cụ chính của trang web chuyển hướng;
Ngày nay ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa công cụ dạo (SEO). Số lượng Backlink (kết liên) là một trong những dấu hiệu của sự phổ biến hay tầm quan trọng của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, bàn bạc liên kết giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt kết liên bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc kết liên đến một số lượng lớn Website khác giúp quảng bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng dịp tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 liên kết Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://chothuêfanpage.vn/lphid2.html