Backlinks là những kết liên đến một website. Đặt liên kết Website ban đầu cực kỳ quan yếu (trước khi sự xuất hiện trên các công cụ tìm) như là một công cụ chính của trang web chuyển hướng;
Ngày nay ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa công cụ ngần (SEO). Số lượng Backlink (kết liên) là một trong những dấu hiệu của sự phổ biến hay tầm quan yếu của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, bàn thảo kết liên giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt liên kết bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc liên kết đến một số lượng lớn Website khác giúp truyền bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng cơ hội tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 kết liên Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://máymayminigiađình.vn/lphid2.html