Backlinks là những kết liên đến một website. Đặt liên kết Website ban sơ cực kỳ quan trọng (trước khi sự xuất hiện trên các phương tiện quãng) như là một phương tiện chính của trang web chuyển hướng;
Ngày nay ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa công cụ quãng (SEO). Số lượng Backlink (kết liên) là một trong những dấu hiệu của sự phổ thông hay tầm quan trọng của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, bàn luận liên kết giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt liên kết bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc kết liên đến một số lượng lớn Website khác giúp quảng bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng thời cơ tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 liên kết Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://xn--tmycu-yqa4kb3659d.vn/lphid2.html