Tiếp tục nhận làm xác minh tích xanh FB
Thông tin cần cung cấp
1. Ad Account Name: = Đây là tên của Ad account ạ, bạn nào chạy quảng cáo sẽ biết rõ.
2. Ad Account ID = Đây là Ad Account ID, bạn nào chạy quảng cáo sẽ biết rõ
3. Total Spend on FB in the last 28 Days ($):
4. Projected monthly spend on FB ($):
5. Page name:
6. Page link:
7. Page fan count:
8. Parent Brand:
9. Does the page use global pages (Y/N) : N
10. Business Licence (bản scan): scan giấy phép kinh doanh gửi em.
11. Các bài báo, bài PR nói về brand trên các báo online
...
Giá 100 triệu
Thời gian hoàn thành 1 tháng