தேவார தளங்கள் வழிகாட்டி- eபுத்தகம்
Results 1 to 11 of 11

Thread: தேவார தளங்கள் வழிகாட்டி- eபுத்தகம்

Threaded View

 1. #1

  Default தேவார தளங்கள் வழிகாட்டி- eபுத்தகம்

  Come across this ebook where in the complete details like location, distance, temple history and timings of the temple, map, contact numbers of temple along with nearest other temples etc., of about 276 siva temples are compiled and the ebook contains about 886 pages and found to be very useful when one visits various temples. The book also has an alphabetical index in tamil for easy navigation.

  http://www.mediafire.com/file/c18q5d...0THALANGAL.pdf

  Thanks to those who are associated with the great work. They also have a website and the details are in the pdf.
  please make use of it...
  Last edited by vseenu; 05-28-2018 at 07:57 PM.
  VSeenu

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts